ChatGPT Training steeds vaker noodzakelijk

Nederlander

Steeds meer bedrijven organiseren een AI-training om optimaal gebruik te kunnen maken van deze technologie. De vraag naar gespecialiseerde trainers die werknemers in staat stellen om op professionele wijze gebruik te maken van generative AI-tools – zoals ChatGPT – neemt snel toe. En dat is niet voor niets. Goed gebruik leren maken van deze technologie kan de productiviteit verhogen, besluitvorming verbeteren, creativiteit stimuleren en tijd besparen.

De voordelen van ChatGPT

AI is een krachtig hulpmiddel. Wereldwijd gebruiken bedrijven het om verschillende problemen op te lossen. ChatGPT is ontzettend snel door mensen omarmd en is voor velen een trouwe assistent, tekstschrijver, vertaler, adviseur en soms zelfs therapeut, komiek of kookhulp geworden.

Gezien de omstandigheden is het begrijpelijk dat het bedrijfsleven AI-technologiën snel oppakte en integreerde waar dat mogelijk en nuttig is. Een derde van de deelnemers aan een recent McKinsey-onderzoek gaf bijvoorbeeld aan dat hun organisaties regelmatig generative AI gebruiken. Een goed antwoord op de vraag waarom dat zo is, komt uit onderzoek van de Nielsen Norman Group waarin de prestaties van gebruikers gemiddeld met 66% verbeterden in drie verschillende casestudies.

Onvoermoeibare chatbots

De mogelijkheden van generative AI zijn nagenoeg eindeloos, maar een aantal toepassingen spreken het meest tot de verbeelding. Denk aan onvermoeibare chatbots voor klantenservice. Maar ook aan gespecialiseerde schrijfhulp voor marketing en reclame. Dit naast error detectie en bug-fixing voor programmeurs.

Omdat het essentieel is voor bedrijven om de concurrentie voor te blijven, zijn ze steeds vaker zoek naar het implementeren van geavanceerde generative AI-technologieën. Ook al zijn ze nog voortdurend in ontwikkeling. Een van de nieuwe must-haves is het krijgen van een beter begrip van ChatGPT, zodat de mogelijkheden ervan vervolgens op elk niveau van het bedrijf kunnen worden onderzocht. Dit kan men bereiken door middel van training. Dit, omdat niet elk bedrijf het zich kan veroorloven om full-time specialisten aan te nemen.

ChatGPT-training

De manier waarop men een AI-training aanbiedt verschilt van bedrijf tot bedrijf. De benaderingen lopen uiteen, zoals aan het begin van elk nieuw tijdperk. Standaardisatie lijkt nog even op zich te laten wachten. Een duidelijk voordeel van deze situatie is dat er veel valt te vergelijken en niet elk aanbod op elkaar lijkt. Zo biedt de één bijvoorbeeld gratis onderzoek aan gevolgd door een op maat gemaakte oplossing, waar de ander een standaard training geeft die breed toepasbaar is.

Men kan AI-trainingen dus op verschillende manieren opzetten. Het ideale resultaat hangt af van de behoeften van de cursisten en hun bereidheid om ten minste enkele van de technieken te blijven toepassen.

Net als de technologie zelf heeft een training in ChatGPT een begin, maar geen voorspelbaar einde. Cursisten die de tools blijven gebruiken ontwikkelen zich in het schrijven van professionele prompts, blijven voordelen ontdekken en implementeren die vervolgens. Zo worden ongewenste repetitieve taken overbodig en wordt er meer tijd overgehouden voor zaken die er toe doen.

Gerelateerde berichten...