Waar ben ik van? Past het oude antwoord van de IT in de nieuwe tijd?

Portret Bart Stofberg

We leven in een wereld die snel en ingrijpend verandert. Dat stelt eisen aan ons aanpassingsvermogen. Maar dat aanpassingsvermogen heeft richting nodig. ‘How can I go forward when I don’t know which way I am facing?, zong John Lennon al. Dat maakt de vraag ‘Waar ben ik van?’ ongelofelijk belangrijk, in de betekenis van: Wat maakt mij zo bijzonder dat ik er mijn bestaansrecht aan kan ontlenen? Ruim tien jaar geleden riep Nicholas Carr: “IT doesn’t matter.”

IT was als water uit de kraan. Het moest er altijd zijn, het moest goed genoeg zijn en het moest goedkoop zijn. Maar IT kon niet meer bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. We hebben het hem jaren nageroepen. In de praktijk vonden we IT wel degelijk van groot belang voor de organisatie. IT moest betrouwbaar zijn, efficiënt en effectief. IT was vooral een afbreukrisico, al met al nog heel erg in het verlengde van Carr.

De laatste jaren zorgen technologie, informatisering en social media voor grote schokgolven van verandering. De technology push, de information push en de social push veranderen de wereld ingrijpend en ontwrichten de ene markt na de andere. Van informatiemanagement en IT worden ineens hele andere dingen verwacht. Ze moeten bijdragen aan de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de organisatie.

Die opdracht vraagt om richting. Waar moeten die wendbaarheid en die innovatie eigenlijk aan bijdragen? Precies dat maakt dat iedere organisatie zich een heel belangrijke vraag moet stellen: “Waar zijn we eigenlijk van?” Past het oude antwoord nog wel in de nieuwe tijd? Ondernemingen die de afgelopen jaren die vraag niet goed hebben beantwoord, zijn op indrukwekkende wijze ingestort en gemarginaliseerd. Denk aan Kodak, aan Nokia, aan de Encyclopedia Britannica, maar ook aan uitgevers, boekwinkels, iedereen in de muziekindustrie, fotowinkels, de vastgoedbranche en winkelcentra.

De veranderingen in de wereld komen uit de informatie- en IT-hoek. Technologie, informatie en social media dwingen iedere organisatie zichzelf opnieuw te positioneren. Waar zijn we van? Niet één keer, maar voortdurend. Waar zijn we van? Wat betekenen veranderingen als 3D-printing, big data, internet of things, cloud en de crowd voor de positie van de organisatie? Waar zijn we van? Kunnen we met het antwoord op die vraag de dilemma’s van vandaag oplossen en geeft het antwoord op die vraag voldoende richting voor de toekomst? Waar zijn we van?

Alleen informatiemanagement en IT kunnen de organisatie dwingen een goed antwoord te geven op die vraag. Dáár zijn informatiemanagement en IT van. Door de Raad van Bestuur van inzichten te voorzien, door ze te vertellen wat er allemaal gebeurt en wat dat voor consequenties heeft voor de organisatie. Daar zijn informatiemanagement en IT van. En door richting en principes voor te stellen, die het de Raad van Bestuur mogelijk maken om aan te geven waar de organisatie van is. Daar zijn informatiemanagement en IT van.

 

 

Geef een antwoord

Gerelateerde berichten...

X