Commerciële drone toepassing in Nederland dichterbij

drone medische drone UMCG

KPN presenteert een nieuwe dienst waarmee commerciële drone toepassing in Nederland weer een stapje dichterbij komt. Met ‘Drone Connect’ kunnen gebruikers drones aan het mobiele 5G-netwerk gekoppelen. Ook is het mogelijk om via de routeplanner de juiste vluchtroute te selecteren voor een efficiënte en veilige dronevlucht met de beste mobiele dekking. Daarnaast krijgen drones dankzij “application priority” voorrang op het netwerk zodat draadloze besturing, positiebepaling, communicatie en data uitwisseling gegarandeerd zijn.

Extra betrouwbaar

Naast connectiviteit voor besturing, data-uitwisseling en positiebepaling biedt Drone Connect gebruikers extra zekerheden, zodat de vlucht veilig en efficiënt gerealiseerd kan worden. Met behulp van 5G technologie kan KPN mobiele connectiviteit van de drone met voorrang beschikbaar houden, ook als het bijvoorbeeld drukker is op het netwerk. Dit biedt bijvoorbeeld uitkomst voor drone toepassing bij kritische processen of bij gebruik door hulpdiensten tijdens calamiteiten.

Routeplanner

Daarnaast ontwikkelde KPN een routeplanner voor drones. Aangezien drones de lucht in gaan is het van belang te weten hoe het gesteld is met de dekking in de lucht. De routeplanner geeft inzicht in de kwaliteit van de netwerkdekking op de verwachte vluchtroute. Hierdoor kan men de vlucht voorbereiden. En aangepasten naar aanleiding van de behoefte aan connectiviteit. Dit is belangrijk. Want een drone moet altijd bestuurbaar blijven. Zeker wanneer de operator een drone buiten het gezichtsveld bestuurt. Dit noemt men wel “BVLOS” (beyond visual line of sight).

Dronetoepassingen

Drones spelen een hele belangrijke maatschappelijke in de toekomst. Bijvoorbeeld om in aardappelteelt minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Of voor de pakketbezorging naar schepen, het spoedeisend transport van bloed, medicijnen en andere medische goederen. Of als extra paar ogen voor de detectie van drenkelingen op zee.

Drones en bemande luchtvaart veilig door het luchtruim laten vliegen is ook het doel van de samenwerking die LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), ANWB en KPNrecent met elkaar startten. Hiervoor maken de partijen gebruik van de ‘Drone Connect’ dienstverlening.

Hoewel het aantal drones en onbemande luchttoestellen fors toeneemt is er nog geen inrichting en controle van het luchtruim. Men zet echter op het gebied van wetgeving en regulering eerste stappen. Dat is cruciaal om commerciële drones mogelijk te maken.

Gerelateerde berichten...

X