Cyber Security Raad blij met rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2017

digitale criminaliteit vingerafdruk op toetsenbord

De Cyber Security Raad kan zich goed vinden in de resultaten en uitspraken van het woensdag gepubliceerde rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

De Raad erkent het beeld dat op digitaal gebied steeds meer veiligheidsmaatregelen worden genomen, Maar ook dat Nederland de opkomst van nieuwe technologieën en bijbehorende kwetsbaarheden nog niet kan bijbenen.

 

IoT

De Cyber Security Raad (CSR) is blij dat het rapport voor het eerst ook aandacht besteedt aan het verschijnsel IoT. Veel IoT-apparaten zijn slecht beveiligd., Ze vormen een bedreiging voor veiligheid en privacy. Producenten van IoT-toepassingen zouden veiligheidsmaatregelen moeten treffen, maar doen dat niet. Ze overzien de complexiteit van het Internet of Things niet overzien, en willen tegelijk hun producten snel op de markt brengen. Ze hebben gebrek aan kennis, toezicht en handhaving maar willen intussen wel de concurrentie voor blijven.

Dit beeld blijkt ook uit het WODC-onderzoek naar kansen en bedreigingen van het Internet of Thing dat bij de CSR in de maak is. Dit rapport wordt naar eigen zeggen binnenkort gepubliceerd. Op termijn zal de raad ook met een advies over dit onderwerp komen.

Ernstig informatietekort

De CSR vindt het intussen cruciaal dat overheden en bedrijven beter informatie met elkaar gaan uitwisselen. Op die manier kunnen zij elkaar waarschuwen voor aanvallen en van elkaar leren. Op dit moment vindt dit voornamelijk plaats tussen rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur. Het niet als vitaal aangemerkte deel van het bedrijfsleven heeft een ernstig informatietekort.

Om onze welvaart te behouden en economie te beschermen wil de raad veel nauwere samenwerkingsverbanden zien. Zowel tussen overheden onderling als overheid en bedrijfsleven. De raad stelt dat het mkb hierbij speciale aandacht nodig heeft. Deze sector is kwetsbaar en daarmee een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.” Binnenkort zal de raad op dit onderwerp advies uitbrengen.

 

Gerelateerde berichten...

X