Databeheer uitdaging voor succes AI

databeheer

Een nieuw onderzoeksrapport van MIT Technology Review Insights toont dat specialisten AI en databeheer zien als essentiële pijlers voor zakelijk succes. Maar tevens dat slecht databeheer een kritiek gevaar vormt voor toekomstig AI-succes.

AI wijdverspreid

Afhankelijk van de branche verwacht 61% tot 71% van de respondenten dat AI tegen 2025 wijdverspreid of zelfs cruciaal zal zijn in de bedrijfsvoering. Respondenten bereiden daarom voor de komende drie jaar een grote uitbreiding voor van het bedrijfsbrede gebruik van AI. Overigens geeft ruim 90% aan dat de branche waarin ze werkzaam zijn nu al gebruik maakt van AI.

Databeheer uitdaging

De snelle opmars zorgt echter ook voor uitdagingen. 72% van de respondenten op directieniveau benadrukt namelijk dat problemen met databeheer een gevaar zijn voor toekomstig AI-succes. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven investeert de komende drie jaar om die reden in het integreren van hun dataplatform om de ingebruikname van AI te ondersteunen. 68% van de respondenten – en vrijwel alle directieleden (99%) – noemt dat dit cruciaal is voor het succes van hun datastrategie.

Niet gehaalde AI-doelstellingen

De intensieve relatie tussen datastromen en AI blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek. Meer dan driekwart van de respondenten zegt dat het opschalen van AI- en machine learning-activiteiten de komende jaren dé belangrijkste methode voor bedrijfsgroei is binnen hun datastrategie. Omgekeerd geldt dat data-uitdagingen voor ruim twee derde van de ondervraagde leiders de reden zijn waarom bedrijven hun AI-doelstellingen niet halen.

Verwerkingssnelheid

Om het AI-gebruik op te schalen zijn verbeteringen nodig in de verwerkingssnelheid, het beheer en de kwaliteit van data zodat ze beter geschikt zijn voor analyse en modellering, stellen de onderzoekers.

Multi-cloud en open standaarden worden gezien als integraal in de ontwikkeling van AI. De meeste respondenten (72%) zien waarde in de flexibiliteit van multi-cloud in de ontwikkeling van AI. De geïnterviewde CIO’s benadrukken bovendien het belang van open standaarden in cloud-architectuur.

Over het rapport

Het rapport ‘CIO vision 2025: Bridging the gap between BI and AI’ bevat resultaten uit onderzoek in mei en juni 2022 onder 600 CIO’s, CDO’s en CTO’s uit 14 bedrijfstakken, waaronder in Nederland

Gerelateerde berichten...

X