Datacenter Facebook ‘welkom’ in Zeewolde

datacenter

De gemeenteraad van Zeewolde heeft na een lange vergadering ingestemd met de komst van een datacenter van Facebooks moederbedrijf Meta. Elf raadsleden waren voor, acht waren tegen. Onder de voorstanders bevond zich ook een raadslid van GroenLinks. Dit tot grote ergernis van GL-partijleider Jesse Klaver, die dit stemgedrag “heel dom” noemde.

Demostraties

De sfeer buiten de vergaderzaak was anders dan binnen. Aan de ene kant burgers, boeren en milieuactivisten die buiten demonstreerden tegen de komst van de faciliteit – om verschillende redenen overigens. Daartegenover stond een nipte meerderheid van de raad.

Ongenoegen

Bij veel raadsleden was ongenoegen te horen, omdat verschillende media meldden dat een kleine gemeente als Zeewolde niet de capaciteit heeft om over investeringen in deze omvang te kunnen beoordelen. De raadsleden stelden dat ze wel degelijk goed in staat zijn om te oordelen over het bestemmingsplan, ondanks het complexe dossier. De landelijke aandacht had de plaatselijke politiek enerzijds gepolariseerd, maar anderzijds ook zelfvertrouwen gegeven.

Randvoorwaarden

Met het besluit van de raad is de zaak nog niet rond, meldt onder meer NU.nl. Een deel van de grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld. Het is aan Zeewolde om te laten zien dat hieraan kan worden voldaan. Ook loopt er nog een vergunningsprocedure en kan er uiteindelijk beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Nog los daarvan heeft de nieuwe regeringscoalitie het voornemen de vestiging van datacenters aan strengere eisen te laten voldoen. Desondanks heeft Facebook laten weten “blij” te zijn met het besluit van de gemeenteraad.

Flinke stap

De raad besloot feitelijk niet over de komst van het datacenter, maar of het bestemmingsplan van het gebied waar zal worden gebouwd (‘Trekkersveld IV’) wordt aangepast. Nu de wijziging is aangenomen, brengt dat de komst van het datacenter een flinke stap dichterbij.

Toekomstvisie

De bouw van megadatacenters leidt tot steeds meer weerstand in Nederland. Eerder al waren er protesten rond de bouw van deze rekencententra van onder meer Microsoft in Noord-Holland. Stijn Grove, aanvoerder van de Dutch Datacenter Associatie (DDA), schreef in een opiniestuk in het FD dat Nederland nu geen ‘not in my backyard’-mentaliteit nodig heeft. “In plaats daarvan heeft ons land dringend behoefte aan een afgewogen toekomstvisie met daarin de baten en kosten van de digitale infrastructuur en die van de datacenters”, zo schreef hij eerder deze week.

Gerelateerde berichten...

X