De trends die de toekomst van de cloud vormgeven

omgeving

De cloud is al ruim 15 jaar oud, stelt Marcel Timmer, Country Managing Director Red Hat Nederland. Maar toch leeft nog 70-80% van alle IT on-prem. De verschuiving naar de cloud is nog volop gaande: cloudinfrastructuur is in 2023 een van de twee belangrijkste investeringsprioriteiten voor IT-leiders. “Organisaties zijn echter steeds meer geneigd om hun IT niet bij één, maar meerdere cloudproviders onder te brengen,” legt Timmer uit.

De voordelen van een multicloud-strategie zijn bekend: “Je hebt meer keuzevrijheid in diensten, zodat je developers beter werk kunnen leveren en je concurrerender en veerkrachtiger wordt. Bovendien kun je eenvoudiger data en workloads verplaatsen tussen verschillende omgevingen om cloudkosten beheersbaar te houden en simpelweg flexibeler te werken.”

Multi-cloud moet open zijn

Multi-cloud is echter niet zonder uitdagingen, waarschuwt Timmer. “Als developers bijvoorbeeld een verschillende aanpak moeten hanteren voor elke gebruikte cloudprovider, kan dit leiden tot verminderde productiviteit. En tot verhoogde complexiteit.”

Dat kan worden voorkomen met een cloud-agnostisch developerplatform. Deze platforms bieden tools, frameworks en API’s die de complexiteit van individuele cloud providers abstraheren, zodat developers code kunnen schrijven. En applicaties kunnen deployen met behulp van een uniforme methodologie en toolkit. Timmer: “Deze uniformiteit verbetert de samenwerking, vermindert de leercurve en stroomlijnt het developmentproces”.

Wanneer dat platform geworteld is in open source-technologie, kunnen developers er des te meer voordeel uithalen. Een open source stack maakt het mogelijk snel over te schakelen tussen verschillende infrastructuuromgevingen en nieuwe integraties tussen interoperabele software te verkennen. “Applicaties hebben bijvoorbeeld betere portabiliteit over de heterogene onderliggende cloud-infrastructuur, geeft Timmer aan. “Het is ook belangrijk om security holistisch aan te vliegen. Het moet een kernonderdeel zijn van een hybride cloudstrategie. En men moet het inbedden in het platform voor consistentie over alle clouds heen. Met meer flexibiliteit én productiviteit als nettoresultaat.

Meer met minder

“Leuk, zo’n multi-cloud omgeving met open source developer platform,” zegt Timmer met een knipoog. “Maar je moet wel de developers hebben die ermee kunnen werken. En het laat het nu zo zijn dat de Nederlandse IT-sector al jaren met een aanzienlijk arbeidstekort kampt.” Een belangrijk onderdeel van de oplossing is volgens Timmer: meer technologie.

Automatisering is dé manier om meer met minder te doen. Een veelbelovende nieuwe trend is de integratie van AI die specifiek getraind is voor automatisering. AI kan hierdoor repetitieve en tijdrovende taken overnemen, waardoor je mensen zich kunnen richten op complexere taken die menselijke expertise vereisen. Dit kan organisaties helpen om het arbeidstekort te verminderen en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.

Periode van groei

De toekomst van de cloud en technologie in Nederland belooft een periode van groei en innovatie. Productiviteit zal verder worden verbeterd door automatisering en de integratie van AI, waardoor bedrijven meer tijd en middelen kunnen besteden aan innovatie en bedrijfsgroei. En waar andere landen terughoudender kunnen zijn in het omarmen van technologie, zie ik wel dat Nederland hier doorgaans veel sneller in is. Door tijdig deze nieuwe ontwikkelingen te omarmen, kunnen Nederlandse organisaties dus ook hun internationale concurrentiepositie verstevigen.

Gerelateerde berichten...