Defensie krijgt fonds voor grote investeringen

Defensie krijgt een eigen begrotingsfonds. De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in  met een wetsvoorstel.

De bedoeling is dat het fonds meer financiële stabiliteit geeft aan de strijdkrachten. In het fonds kan het ministerie geld apart zetten om grote investeringen op de lange termijn te financieren. Daarbij gaat het zowel om kosten van materieel, IT en infrastructuur.

Ook uitgaven voor het behoud ervan zullen in het fonds worden opgenomen. Zo kan de financiering van onderhoud van het oude en aanschaf van het nieuwe beter in samenhang tot elkaar worden bezien.

Dummy

In het najaar zal Defensie een dummy-begroting aanbieden aan de Tweede Kamer. Hierin staat hoe het begrotingsfonds er uit zal komen te zien en welke informatie erin is opgenomen. De planning is om op Prinsjesdag 2020 de eerste begroting van het fonds aan te bieden aan de Tweede Kamer.

De ministerraad het wetsvoorstel voor advies wel nog aan de Raad van State voorleggen. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten...

X