Den Haag in het teken van verantwoorde AI

AI

Deze week staat Den Haag in het teken van een internationale top die gaat over AI. In het Vredespaleis denken tweehonderd experts vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven na over de toekomst van deze technologie.

Donderdag verwelkomde Burgermeester Jan van Zanen de deelnemers en geeft daarmee het startschot van de bijeenkomst. Als medeorganisator van deze internationale top onderstreept de gemeente Den Haag haar ambitie om koploper te zijn op het gebied van verantwoorde kunstmatige intelligentie. Wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening Saskia Bruines is enthousiast: “Den Haag heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van digitale veiligheid in combinatie met kunstmatige intelligentie.

Veilig en verantwoord

AI kan de samenleving helpen bij tal van complexe opgaven. Daarvoor moeten de keuzes en voorspellingen van deze technologie inzichtelijk en uitlegbaar zijn. Zodat de technologie in dienst staat van de mens en niet andersom. Dit is een belangrijk onderwerp voor Europa. Tijdens de conferentie staat daarom het gesprek over het veilig, verantwoord en mensgericht gebruiken van kunstmatige intelligentie centraal.

Gezamenlijk proberen experts van onder andere de Europese Commissie, Google, Microsoft en de universiteit van Stanford een kopgroep samen te stellen. Bovendien is Den Haag veel organisaties rijk die kunnen meedenken aan verantwoorde KI, zoals de KI-tak van de NAVO (NCIA), het KI-lab van de VN (UNICRI) en onderzoeksinstituten als het Asser Instituut en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Deze kopgroep wil de kansen en uitdagingen rondom het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie op de internationale agenda gaan zetten.

De gemeente organiseert deze conferentie samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen opent vrijdag met een toespraak over de kansen en risico’s van digitalisering en KI: “Om te waarborgen dat we veilig gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze technologie biedt, moeten we ervoor zorgen dat de voorwaarden die offline gelden ook online gelden.”

Grote impact AI op samenleving

Van alle nieuwe technologieën heeft KI de grootste impact op de toekomstige economie en samenleving. Dit gaat alle inwoners aan. Eerder benadrukten de OESO, G20 en de Europese Commissie al om KI te ontwikkelen die mens en planeet dient. In de praktijk gaat het dan om algoritmes die voldoen aan mensenrechten, niet discrimineren, privacy waarborgen en ongelijkheid voorkomen. Dit vraagt om internationale samenwerking op het gebied van technologie en ethiek.

Gerelateerde berichten...

X