Developers kiezen voor werkgevers met individueel leerbudget

Studenten developers

Wanneer je een ICT-opleiding hebt afgerond maar geen nieuwe kennis vergaart, heb je over drie jaar al een achterstand. Developers kiezen daarom steeds vaker voor werkgevers die een individueel leerbudget aanbieden en een sterk scholingsbeleid voeren, blijkt uit onderzoek.

Developers hebben ruim de keus als het gaat om het zoeken van banen om hun carrière te starten of voort te zetten bij potentiële werkgevers. Een van de belangrijkste punten die zij meenemen in hun overweging, is de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen.

Hoe ziet het bedrijf achter de vacature eruit en wat heeft dit bedrijf de kandidaat nu écht te bieden? Een aantrekkelijke werkgever zijn, is tegenwoordig belangrijker dan ooit.

Opleidingen en trainingen bieden daarin uitkomst. Ruim 89% van de ondervraagde developers vindt het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen. Iets meer dan de helft (56%) heeft in 2017 of 2018 daadwerkelijk een training gevolgd. Daar staat tegenover dat 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding heeft gevolgd.

Een goed scholingsbeleid is dus dé manier om je als werkgever te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 87% van de medewerkers geeft namelijk aan het belangrijk te vinden om te werken voor een organisatie die leren en ontwikkelen stimuleert en faciliteert. Helaas zegt slechts 38% van de respondenten dat hun werkgever ook daadwerkelijk een passend opleidingsaanbod aanbiedt. Vooral cursussen in HTML en Python worden vaak niet gefaciliteerd, terwijl de vraag enorm is.

Opleidingsbudget

Uit het onderzoek van Edubookers.com blijkt dat minder dan de helft (46%) van de medewerkers tevreden is over het voor hen beschikbare opleidingsbudget. Maar hoe hoog moet het budget volgens deze medewerkers zijn?

Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten denkt dat een opleidingsbudget tussen de € 1.000,- en € 1.500,- per jaar ruim voldoende moet zijn. Ruim een kwart (27%) wil meer dan € 1.500,- per jaar en 16% van de respondenten geeft aan dat zij voldoende hebben aan een budget dat tussen de € 500,- en € 1.000,- ligt.

Omdat geen enkele organisatie gemiddeld is, bestaat er ook geen gemiddeld opleidingsbudget. Op basis van het onderzoek kunnen organisaties ruwweg een individueel budget van € 1.000,- tot € 1.500,- per jaar aanhouden. Organisaties die dit individuele budget omarmen hebben meer kans om nieuwe medewerkers te werven, omdat zij uitkijken naar de toekomst.

 

Leerwensen

Toch blijkt het beschikbaar stellen van tijd, om daadwerkelijk invulling te geven aan het budget, voor veel organisaties nog een uitdaging. Slecht iets meer dan de helft van de medewerkers (55%) geeft aan dat zij voldoende tijd krijgen om een opleiding te volgen. In de praktijk blijkt dat medewerkers twee tot drie dagen nodig hebben om invulling te geven aan individuele leerwensen. Het opnemen van een vrije dag wordt dan ook gezien als een extra drempel.

Scholing kan al gestimuleerd worden met kleine interventies. Wanneer organisaties een individueel budget en keuzevrijheid aan medewerkers aanbieden, moet men wel waarborgen dat medewerkers gemotiveerd worden om een training of opleiding te volgen.

Daarom dienen organisaties het scholingsbeleid ook daadwerkelijk actief te communiceren en te activeren. Zorg er daarom als organisatie voor dat er een duidelijk en waterdicht scholingsbeleid is binnen de organisatie.

 

Salaris

De gemiddelde Nederlandse developer verdient vanaf het begin van zijn carrière boven modaal, met een gemiddeld startsalaris van €36.000 bruto per jaar. Met één jaar werkervaring stijgt dit gemiddeld jaarloon naar ruim 1,2 keer modaal, van €43.500 gemiddeld.

Dit blijkt uit cijfers van techrecruiter Honeypot,. Ongeacht het ervaringsniveau ligt het gemiddelde bruto jaarloon voor developers in Nederland op €47.416. Backend engineers verdienen het meest, met een gemiddeld bruto jaarinkomen van €50.208.

In totaal werken er naar schatting 300.000 developers in Nederland, waarvan meer dan 215.000 in Amsterdam. Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, is een tech-hotspot in Europa, en de op twee na grootste stad voor professionele softwareontwikkelaars, na Londen en Parijs.

 

Starters

Uit recente cijfers blijkt bovendien dat Nederlandse ontwikkelaars de grootste stappen kunnen maken aan het begin van hun carrière. Startende developers verdienen gemiddeld €36.000 bruto per jaar.

Hun collega’s met een jaar ervaring verdienen gemiddeld €43.500: een verschil van ruim 20 procent. Developers met zes jaar ervaring of meer hebben het hoogste gemiddelde jaarloon in Nederland met €55.000 bruto.

Gerelateerde berichten...

X