Digitale infrastructuur in Nederland: sterk, maar niet vanzelfsprekend

infrastructuur

De digitale infrastructuur in Nederland staat wereldwijd bekend als een voorbeeld van efficiëntie en betrouwbaarheid. Echter, schijn bedriegt. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat het behouden van deze sterke positie niet vanzelfsprekend is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voerde een onafhankelijk onderzoek uit door Ecorys, resulterend in de “Staat van de Digitale Infrastructuur.” Dit schetst een verontrustend beeld.

Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand te zijn. Vast en mobiel internet zijn vrijwel altijd snel en stabiel. En de digitale infrastructuur draagt jaarlijks aanzienlijk bij aan de Nederlandse economie. Maar schijnbaar onopvallende factoren werpen hun schaduw over deze prestaties.

Weinig prioriteit

Uit het onderzoek blijkt dat er momenteel weinig prioriteit wordt gegeven aan het faciliteren van nieuwe investeringen, het vergroten van de capaciteit op het energienet, en het creëren van voldoende fysieke ruimte om de groeiende vraag naar digitale diensten in de toekomst te accommoderen. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat waarschuwt dat de huidige kwaliteit en capaciteit weliswaar voldoende zijn, maar dat we niet moeten onderschatten hoe snel de digitale ontwikkelingen zich voltrekken.

“Met de opkomst van slimme autonome apparaten, kunstmatige intelligentie, verbeterde toegang tot en gebruik van data, en zelfs quantuminternet, staan we nog maar aan het begin van ongekende digitale ontwikkelingen,” aldus de minister. “Deze ontwikkelingen vereisen een meer dan excellente infrastructuur, en het is van essentieel belang dat we nu actie ondernemen.”

Infrastructuur neemt weinig ruimte in

Een opvallend gegeven uit het onderzoek is dat ondanks de aanzienlijke economische bijdrage van de digitale infrastructuur, deze slechts weinig fysieke ruimte inneemt. Namelijk 0,02% van het oppervlak in Nederland) en een beperkte ecologische footprint heeft (0,65% van alle energie. Dit maakt het des te opvallender dat men momenteel weinig prioriteit geeft aan het toekomstbestendig maken van deze cruciale sector.

De minister benadrukt dat andere landen zowel binnen als buiten Europa de digitale transformatie versnellen. Om concurrentiekracht te behouden en mogelijk zelfs te versterken, is het noodzakelijk dat Nederland meer investeert in de digitale infrastructuur. Deze investeringen zullen niet alleen bijdragen aan het behouden van de huidige positie, maar ook aan het verbeteren en verduurzamen van de infrastructuur om klaar te zijn voor de digitale toekomst.

Gerelateerde berichten...