Digitale tweelingstad helpt gemeenten met binnenstedelijke opgave

gemeenten

Nederlandse gemeenten hebben de komende jaren de taak binnensteden toekomstbestendig te maken. Op thema’s als duurzaamheid, economie, vastgoed en mobiliteit zijn grote vraagstukken op te lossen. Op meerdere fronten moet de binnenstad zichzelf opnieuw uitvinden. Dat blijkt onder meer uit het VNG-adviesrapport: herstel van binnensteden en het trendrapport informatiesamenleving 2022.

Van aannames naar directe inzichten

Voormalig gemeentelijk bestuurder Robin van de Helm kent het procesverloop binnen gemeenten als geen ander. “De grootste uitdaging is weten wanneer een keuze een goede keuze is. Van oudsher ging dat min of meer op gevoel. Wie ervaring had, wist te duiden wat zou kunnen helpen om bijvoorbeeld meer publiek naar bepaalde plaatsen te trekken. We vulden die informatie soms aan met data van analysebureaus, die dan bijvoorbeeld passantentellingen deden. Duur, tijdrovend, en uiteindelijk belandden de uitgebreide rapportages ergens in het archief.”

Digital Twin

Veel Nederlandse gemeenten hebben te maken met winkelstraat of gebieden waar sprake is van een terugloop van het aantal bezoekers. Een passantentelling kan dit bevestigen, maar een constante herhaling is nodig om het effect van maatregelen te kunnen duiden. In plaats van losse, kostbare tellingen biedt de Digital Twin een doorlopend inzicht in de bezoekersaantallen en het gedrag dat ze vertonen. “Waar komen ze vandaan? Hoe bewegen ze door de stad? Op die manier schiet je niet met hagel, maar kun je maatregelen heel nauwgezet spiegelen aan het effect dat ze oproepen,” aldus Van de Helm.

Relevante informatie

Hij ziet veel in de Digital Twin-oplossing. “Je kunt gaan monitoren,” legt Van de Helm uit. “Wat zien we vanaf het moment dat de parkeertarieven daalden? Per dag zie je vervolgens letterlijk de passanten en de verkeersstromen op de kaart, en je kunt er ook voor kiezen om alleen de passanten te tonen die van x naar y lopen. Zo beperk je het tot alleen de informatie die voor je probleemstelling relevant is.”

Snel reageren

Naar zijn idee brengt het zien van gegevens in een ‘digitale zusterstad’ alles tot leven. “Het is natuurlijk goedkoper en minder arbeidsintensief,” vult hij aan. “Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat het werkt. Je bent sneller en efficiënter met het bijstellen van wat voor oplossing dan ook. Blijkt er geen trendbreuk na het verlagen van de parkeertarieven? Dan kun je relatief kort erop al bekijken wat een andere oplossing kan zijn..”

Filters

Binnen de digital twin komen de gegevens uit ruim 200 datasets samen, te filteren zodat alleen de thema’s inzichtelijk worden gemaakt die op dat moment belangrijk zijn voor degene die het 3D-dashboard gebruikt. Dit zijn buiten de genoemde bezoekersstromen ook de inzichten in thema’s als veiligheid, mobiliteit, vastgoed en duurzaamheid, elk als filter in te stellen.

2022: het jaar van de informatievoorziening

Gemeenten staan niet alleen in de zoektocht naar de juiste informatie. Talloze start-ups richten zich op het verzamelen, ontsluiten en inzichtelijk maken van gegevens. Argaleo is tot dusver een van de weinige aanbieders die zich op gemeentes heeft gericht, met het inrichten van hun binnenstedelijke dashboards als antwoord op de stijgende vraag naar het inzicht in die complexe puzzel.

Gerelateerde berichten...

X