Gebruik hybride multi-cloud groeit sterk in de zorg

zorg

Organisaties in de zorg zetten hybride multi-cloud steeds vaker in. Dit blijkt uit onderzoek van Nutanix. Hun Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI) meet de voortgang van ondernemingen als het gaat om cloud-adaptatie.

Het Healthcare ECI-rapport van dit jaar laat zien dat het gebruik van de hybride multi-cloud in de zorg naar verwachting verdubbelt in de komende drie jaar. IT-beslissers in de zorginstellingen staan onder druk om IT-infrastructuren te moderniseren. En om op die manier de kracht van AI effectief te benutten, beveiligingsrisico’s te beperken en duurzamer te zijn.

Zorginstellingen hebben te maken met grote hoeveelheden persoonlijke gezondheidsinformatie (PHI). Het beheer hiervan is complex. Er is een constante noodzaak om te voldoen aan regelgeving zoals bijvoorbeeld de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Terwijl organisaties in alle sectoren worstelen met de complexiteit van het verplaatsen van applicaties en gegevens tussen verschillende omgevingen, bieden hybride multi-cloud-oplossingen belangrijke voordelen voor de zorg.

Zorg maakt inhaalslag

Denk aan het vereenvoudigen van hun activiteiten. Dit naast het leveren van betere resultaten en het verbeteren van de productiviteit van artsen. Uit het Healthcare ECI-rapport blijkt dat de toepassing van hybride multi-clouds in zorginstellingen met 10 procentpunten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Namelijk van 6% naar 16%. Terwijl de invoering vorig jaar achterbleef bij andere sectoren, staat de gezondheidszorg nu op gelijke hoogte met alle andere sectoren (15%).

Respondenten werden gevraagd naar de huidige uitdagingen, naar hoe ze bedrijfsapplicaties draaien en waar ze deze in de toekomst willen hebben draaien. De belangrijkste bevindingen uit het rapport van dit jaar zijn onder andere:

Zorginstellingen versnelden hun gebruik van meerdere IT-bedieningsmodellen. Bijna driekwart (73%) van de ECI-respondenten in zorginstellingen meldde dit jaar meerdere IT-modellen te gebruiken. Vorig jaar was dat 53%. Vorig jaar lag de gezondheidszorg zeven procentpunten achter op het gemiddelde in alle sectoren. Nu ligt ze er 13 punten boven.

Wanneer organisaties in de zorg investeren in IT-infrastructuur staan overdraagbaarheid van workloads en AI-ondersteuning bovenaan de agenda. De budgetten voor volgend jaar weerspiegelen deze prioriteiten. ECI-respondenten noemden AI en de flexibiliteit om workloads heen en weer te verplaatsen tussen private en public cloud-infrastructuren met 17% elk als belangrijkste factor voor aankoopbeslissingen, gevolgd door de prestaties van de infrastructuur (14%) en hoe goed deze zich leent voor beheer van data sovereignty en privacy (14%).

Beveiliging en compliance zijn de belangrijkste redenen voor bedrijven om hun applicaties naar een andere infrastructuur te verplaatsen. Een grote meerderheid van de respondenten in de gezondheidszorg (98%) en in alle andere sectoren (95%) antwoordde dat ze in de afgelopen 12 maanden één of meer applicaties hebben verplaatst, wat de behoefte aan eenvoudige en flexibele inter-cloud-overdraagbaarheid van workloads en applicaties stimuleert in hun organisaties. Dit wordt volgens de respondenten gevoed door veranderende eisen op het gebied van beveiliging.

AI is uitdaging in de zorg

AI is breed inzetbaar in de gezondheidszorg en ondervraagden beschouwen het als een prioriteit en een uitdaging. De respondenten vinden dat ondersteuning voor AI het belangrijkste aankoopcriterium voor IT-infrastructuur is voor organisaties in de gezondheidszorg. Het implementeren van AI-strategieën komt op de tweede plaats (17%). 84% van de organisaties in de gezondheidszorg zegt dat ze de investeringen in AI-strategie in het komende jaar verhogen, terwijl het overgrote deel van deze groep het laten draaien van AI als een uitdaging (82%) beschouwt.

De grootste uitdagingen op IT-afdelingen in zorginstellingen hebben te maken met activiteiten in meerdere omgevingen, beveiliging en duurzaamheid. Het voldoen aan richtlijnen voor gegevensopslag en-gebruik en het koppelen van gegevens in verschillende omgevingen wordt gezien als de grootste uitdaging op het gebied van gegevensbeheer (20%), gevolgd door het bestrijden van ransomware en het waarborgen van gegevensprivacy (17%).

Gerelateerde berichten...