Gebruik Windows Server 2008 neemt toe

Windows Server 2008 is het meest voorkomende besturingssysteem voor servers in 2014. Ongeveer 46 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen geeft aan gebruik te maken van één of meerdere servers waarop dit platform is geïnstalleerd. Windows Server 2003 is elf jaar na de releasedatum nog altijd in gebruik bij 28 procent van de locaties met 50 of meer werknemers. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van ruim 4.000 gesprekken die zijn gevoerd over het gebruik van besturingssystemen en aanverwante software.

Het toenemende gebruik van Windows Server 2008 heeft niet alleen tot gevolg dat Server 2003 nu snel terugloopt, maar ook dat Windows 2000 Server, op een restant van circa 2 procent na, is vervangen door een nieuwere versie van Microsoft. Los van de Microsoft server operating systems is ook gekeken naar overige platformen. De lijn van de laatste jaren laat zien dat een aantal van deze platformen flink terrein heeft moeten inleveren. Het percentage locaties waar Novell Netware draait, is inmiddels teruggelopen naar 1. Dezelfde trend is zichtbaar voor het Unix-platform. Het aantal locaties dat hiervan gebruikmaakt is afgenomen van een kleine 10 procent aan het begin van 2010 naar 3 procent in mei 2014. De groep locaties waar Linux op de server draait is iets afgenomen, namelijk van 11 procent naar 10 procent.

Server operating system per marktsegment
De weergegeven penetratiecijfers hebben alleen betrekking op besturingssystemen die geïnstalleerd zijn op serversystemen op de eigen locatie. Dit verklaart ook de verschillen die zichtbaar zijn tussen de marktsegmenten. Zo is de invloed van consolidaties van serversystemen het meest duidelijk voor bedrijfsvestigingen die onderdeel zijn van een multi-site organisatie. Locaties van multinationals voldoen bij uitstek aan dit profiel. De servers die worden aangesproken staan voor een belangrijk deel in het datacenter op het hoofdkantoor of in een datacenter van een dienstverlener. Ook bij instellingen in het publieke domein is de afgelopen jaren sprake van het bij elkaar brengen van IT-systemen. Binnen het publieke domein is het gebruik van Novell Netware, met 2 procent van de locaties, het hoogst. Bij bedrijfsvestigingen van multinationals staat bij de meeste locaties, namelijk 32 procent, Windows Server 2008. Deze locaties maken tevens minder gebruik van Linux-servers vergeleken met overige segmenten, namelijk maar 5 procent. Bedrijfsvestigingen in het segment medium sized, met 50 tot 250 medewerkers, maken het meest gebruik van on-premise servers. Ruim 6 op de 10 locaties in dit segment gebruikt inmiddels servers met Windows Server 2008. Ook het gebruik van Windows Server 2003 is met 43 procent binnen deze doelgroep nog relatief hoog.

Aantallen server OS en installed base
Computer Profile heeft bij de eindgebruiker van organisaties geïnventariseerd welke lokaal geïnstalleerde serverbesturingssystemen er worden gebruikt en hoeveel installaties er per platform in gebruik zijn. De trend van de afgelopen jaren laat een stijgende lijn zien in het aantal server operating systems dat wordt gebruikt binnen de verschillende marktsegmenten. In 2010 lag het gemiddeld aantal in gebruik zijnde besturingssystemen voor servers op een kleine 19 procent, twee jaar later is dat iets meer dan 24. In mei 2014 is het weer gestegen naar ruim 30 server operating systems per organisatie. De terugloop van het aantal locaties waar de diverse operating systems worden gebruikt, lijkt dus niet te leiden tot een afnemend aantal besturingssystemen voor servers.

Installed base
Als alle server operating systems bij elkaar worden genomen, dus zowel host als guest OS, dan vormen de Windows Server 2008 besturingssystemen 61 procent van het totaal. Windows Server 2003 is 10 jaar na introductie nog altijd goed voor een vijfde van de geïnventariseerde besturingssystemen. Linux vormt de derde grootste groep met circa 9 procent van het totaal.

Windows Server 2012 is in opkomst, waar het vorig jaar bij nog minder dan 1 procent aanwezig was, draait het nu al bij 6 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. In aantallen vormen de UNIX-servers bij de geïnterviewde eindgebruiker organisaties ongeveer 1 procent van het totaal. Daarbij is Linux niet meegenomen als UNIX-variant, zoals in sommige gevallen wel wordt gedaan.

Van de aangetroffen UNIX-besturingssystemen is Solaris de grootste met circa 51 procent. HP-UX vormt bijna een vijfde van het totaal. IBM AIX heeft circa 17 procent van het aantal UNIX-servers. Ongeveer 10 procent van de UNIX-servers is een ‘overige’ UNIX-variant. Hieronder vallen ondermeer SCO UNIX en BSD.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...