Handleiding voor actie tegen datahandelaren

NIS2

Consumenten kunnen nu zelf actie ondernemen tegen datahandelaren. Dit kan, dankzij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese evenknie GDPR. Dit benadrukt Abel Baas, cybersecurityexpert bij VPNdiensten.nl. De website heeft daartoe een handleiding gepubliceerd.

Duizenden datahandelaren actief

Door de levendige handel in data kunnen nietsvermoedende burgers slachtoffer worden van ongewilde reclames, spam en zelfs identiteitsfraude. Volgens cybersecurityexpert Baas zijn er duizenden databrokers actief. Daarmee lijkt zelf actie ondernemen onaantrekkelijk, zegt Baas: “Er zijn ook bedrijven actief die je kunnen helpen met het verwijderen van je data bij al die databrokers, maar in de praktijk hebben die weinig succes.”

Tijd om in actie te komen

VPNdiensten roept op om massaal verwijdering van de gegevens te vragen. De website heeft een gids gepubliceerd om mensen te helpen met het verwijderen van de gegevens.
Als databrokers de gegevens weigeren te verwijderen, of een tegenverzoek sturen, overtreden ze mogelijk de privacywet, zegt Baas: “Je mag dit soort bedrijven er op wijzen dat wat zij doen niet in lijn is met de wet. Als er wordt gevraagd om nog meer gegevens, kun je antwoorden dat het een onredelijk verzoek is en dat ze zich gewoon aan de privacywet moeten houden.”

Juridische stappen

Wanneer databrokers niet overgaan tot het verwijderen van de gegevens, kunnen mensen van wie de data is opgeslagen juridische stappen ondernemen. De eerste stap is een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt Abel Baas: “De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met dit soort zaken. Bij meerdere meldingen doet de Autoriteit onderzoek. Daar zitten databrokers niet op te wachten. Ze kunnen in het uiterste geval hun hele verdienmodel kwijtraken. Dan kiest zo’n bedrijf normaliter eieren voor zijn geld.”

Door gezamenlijk actie te ondernemen tegen dit soort bedrijven, kunnen we onze privacy een stuk verbeteren. “Niemand hoeft er genoegen mee te nemen om handelswaar te zijn,” aldus Baas.

Gerelateerde berichten...