Helft zorgorganisaties start robotica-initiatieven

robotica kinderhand en robothand boks

Een kleine meerderheid van 52% van de IT-beslissers in zorginstellingen is momenteel actief bezig met robotica-initiatieven. Ze denken serieus na over de inzet van robots en experimenteren hiermee. Vooralsnog lijkt het op grote schaal inzetten van robotica en domotica echter nog een te grote investering.

Dat blijkt uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 . Robotica en domotica voor toepassingen in de zorg zijn sterk in opkomst. Uit de ruim 30 interviews met IT-beslissers blijkt dat deze technologieën in nog geen van de organisaties volledig zijn ingezet.

 

Zora en tiny

IT-beslissers geven weliswaar aan in te zien welke waarde ze kunnen brengen. Maar veelal werd er nog in toekomstige termen over gesproken. Enkele zorginstellingen gaven aan op verschillende afdelingen begonnen te zijn met het inzetten van zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er al gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop ‘Care’ en ‘Cure’ mogelijke toepassingen van robotica & domotica in hun domein zien. Binnen Care is men vooral aan het experimenteren of bevinden de beide technologieën zich nog in de testfase. Binnen Cure is er nog weinig ruimte voor op dit moment.

 

Repeterende handelingen

Deze onderzoeksbevinding spoort ook met de hypothese dat er in de Care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval wellicht iets eenvoudiger effectief in te zetten. In zowel Cure- als Care-organisaties is er een even groot percentage (14%) dat nog geen interesse heeft om robotica in te zetten.

 

 

Gerelateerde berichten...