HR-afdelingen niet digitaal genoeg voor medewerkers

Detacheerders

Slechts iets meer dan de helft (56%) van alle medewerkers kan afgesproken ontwikkeldoelen digitaal teruglezen. Hiertegenover staat zeventien procent die deze mogelijkheid helemaal niet heeft. Ook het teruglezen van samenvattingen van bijvoorbeeld functionerings- en eindejaarsgesprekken is niet vanzelfsprekend. Zo blijkt dat bijna één op de vijf (17%) medewerkers dit niet kan.

Kansen voor P&O-afdelingen

Ook voor andere HR-processen liggen er digitale kansen. Zo heeft een kwart van de organisaties geen digitale plek waar interne functiewisselingen kunnen worden teruggezien. Een derde (33%) van de organisaties heeft dit wel en een vijfde (18%) weet überhaupt niet of ze over een digitale plek voor functiewisselingen beschikken. Daarnaast blijkt dat bij vier op de tien (39%) organisaties het personeelsreglement niet digitaal te raadplegen is. En 44 procent van de ondervraagden weet niet waar het actuele personeelsreglement terug te lezen is. Dit alles komt naar voren in een benchmark onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers uitgevoerd in opdracht van TOPdesk.

Zeker in een krappe arbeidsmarkt als nu zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en promotiemogelijkheden zeer belangrijke onderwerpen voor medewerkers, maken de onderzoekers duidelijk. Werkgevers moeten hierin faciliteren en zorgen dat de doelstellingen en bijbehorende processen inzichtelijk zijn.

Effect op bedrijfsresultaten

Het goed delen van informatie zorgt er enerzijds voor dat de doelen, zowel bij de medewerker als de leidinggevende, op de radar blijven. Anderzijds geeft het houvast en voorkomt het misverstanden over de gemaakte afspraken. Zo weet zowel werkgever als werknemer altijd waar hij of zij aan toe is.

Daarnaast zou het stimuleren van ontwikkeling bij kunnen dragen aan het werkgeluk en zorgt het er tevens voor dat je de kennis en kunde binnen de organisatie naar een hoger niveau tilt. Dit heeft weer een positief effect op de bedrijfsresultaten.

Gerelateerde berichten...