ICT Benchmark: ICT-kosten woningcorporaties dit jaar stabiel

woningcorporaties huizenbouw

De ICT-kosten van woningcorporaties zijn dit jaar gestabiliseerd. Dit is gebeurd na jaren van flinke stijging. Dat blijkt uit de jongste ICT Benchmark Woningcorporaties.

Per verhuurbare eenheid zijn de kosten met € 152 (VHE) nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige editie. Toen kwam het bedrag op € 151.

Verder blijkt dat de categorieën software en personeel goed zijn voor 80% van de uitgaven van corporaties. In totaal zijn 34 woningcorporaties bekeken die samen goed zijn voor 800.000 VHE. De uitkomsten zijn gebaseerd op boekjaar 2017.

 

Kleine corporaties

Opvallend is dat kleinere corporaties met minder dan 10.000 VHE opvallend duurder uit zijn. Dit lijkt te wijzen op schaalvoordelen bij de grotere corporaties. Dit kwam in eerdere edities van de wTCO benchmark minder duidelijk naar voren.

Verder is bij kleinere corporaties vaak sneller noodzaak tot uitbesteden van ICT-voorzieningen. Dit zorgt al jaren voor hogere kosten in deze benchmark. Uiteraard is de noodzaak tot uitbesteden wel degelijk een gevolg van de beperkte schaal van de kleinere corporaties.

 

Software wordt SaaS

Binnen de ICT benchmark zijn er zes kostencomponenten

  • software
  • personeel
  • werkplek
  • servers & storage
  • netwerk
  • data en telefonie

De categorieën software en personeel zijn goed voor 80% van de uitgaven van de corporaties. De categorie software neemt jaarlijks toe. Dat ligt aan de steeds verdergaande ‘verSaaSing’ van de applicatielandschappen. Hierdoor verschuift in de percentuele verdeling steeds meer van de kosten voor personeel en infrastructuur naar de categorie software. Vorig jaar was het aandeel software 50%. Dit jaar is dat verder gestegen naar 53%.

 

Personeel wordt ‘I’

Aan de ene kant is er op het personele vlak een afname in kosten voor automatiseringsfuncties (werkplek-/systeem-/netwerk-/technisch applicatie beheer, helpdesk etc.). Dit wordt verklaard door de trend richting outsourcing van de techniek.

Naast de kleinere corporaties zijn ook steeds meer grote die technische ICT-voorzieningen uitbesteden. Het gaat om corporaties met meer dan 20.000 VHE. Ook het beheer hierop wordt vaak uitbesteed.

Aan de andere kant is er een toename in kosten voor de informatiseringfuncties. Denk aan informatiemanagers, architecten en data-analisten. Woningcorporaties lijken hier meer en meer op in te zetten.

Naast de toename op deze ‘I’-functies maken corporaties in toenemende mate gebruik van specifiek ingehuurde expertise. Dit blijkt vaak nodig omdat de kennis hiervoor vaak niet meer in huis is.

Gerelateerde berichten...

X