ICT lokt werknemers met pensioenregeling

pensioen

Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers op zoek naar onderscheidende arbeidsvoorwaarden. Pensioen is daarbij sterk in opmars. Zakelijke dienstverleners, waaronder bedrijven in de ICT-branche, zorgen op dit moment voor de sterkste groei van het aantal werkgevers dat voor een pensioenvoorziening kiest. Het gaat vaak om jongere bedrijven die uit de startfase komen en groeiambities hebben. Dit blijkt uit cijfers van BrightPensioen.

In de jacht naar personeel ontdekken werkgevers dat het wel of niet iets aanbieden op gebied van pensioen het verschil kan maken bij de keuzes die kandidaten maken. Bedrijven in branches waarvoor geen verplicht pensioenfonds bestaat, kunnen zich eigenlijk niet meer veroorloven helemaal niets te regelen rondom het pensioen voor hun werknemers.

Van oudsher was pensioenopbouw de verantwoordelijkheid van een werkgever. Via een pensioenfonds of -verzekeraar wordt een collectieve pensioenregeling afgesloten voor alle medewerkers. Hierbij is er weinig flexibiliteit. En in sommige CAO’s is dit nog steeds verplicht. Maar (jonge) bedrijven die zich niet verplicht bij een pensioenfonds hoeven aan te sluiten en toch iets willen doen voor hun werknemers op pensioengebied, kiezen steeds vaker voor nieuwe spelers

<h4>Werknemer zelf aan het stuur</h4>
In veel gevallen bouwt een medewerker individueel aanvullend pensioen op in de derde pijler. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente. Het verschil met pensioen in de tweede pijler zit ‘m vooral in de flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De medewerker zit zelf aan het stuur van zijn pensioenrekening en beheert deze online. De werkgever geeft eventueel een toelage op het salaris, maar dat is niet verplicht. De medewerker ontvangt het fiscale voordeel terug van de Belastingdienst.

<h4>Arbeidsvormneutraal pensioen</h4>
Om ons pensioenstelsel meer aan te laten sluiten op een veranderende arbeidsmarkt, is de weg ingeslagen naar een arbeidsvormneutraal pensioen. In de wet Toekomst Pensioenen, die binnenkort van kracht moet worden, is te lezen dat de fiscale verschillen tussen de tweede en derde pijler zullen worden weggenomen. Als die wet van kracht is zal het aantal werkgevers dat kiest voor een pensioenoplossing in de derde pijler naar verwachting waarschijnlijk groter worden.

Gerelateerde berichten...

X