Informatiemanagement belangrijkste vraagstuk voor woningcorporaties

IT on demand

De ontsluiting van informatie wordt door IT-verantwoordelijken van woningcorporaties gezien als het belangrijkste vraagstuk op het gebied van IT. Ook (keten)integratie, outsourcing en efficiënter werken worden door een grote groep genoemd als belangrijk topic. Thema’s als digitalisering, Het Nieuwe Werken en tabletgebruik staan opvallend laag op het prioriteitenlijstje. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Right. Het onderzoek is uitgevoerd onder IT-verantwoordelijken van de grootste woningcorporaties in Nederland.

Ontsluiting van informatie wordt door 42 procent van de ondervraagden gezien als belangrijkste ontwikkeling binnen woningcorporaties. Een Enterprise Service Bus-constructie wordt hierbij door de helft van de respondenten genoemd als de beste manier om applicaties en/of ERP-systemen te koppelen. Informatiemanagement wordt als belangrijkste thema op de voet gevolgd door (keten)integratie (33 procent). Outsourcing en efficiënter werken vormen voor 25 procent van de ondervraagden ook belangrijke thema’s. Slechts 8 procent noemt digitalisering, Het Nieuwe Werken en tabletgebruik als belangrijkste thema. De onderwerpen beveiliging en Bring Your Own Device worden door geen van de respondenten als thema van belang genoemd.

“Uit deze onderzoeksgegevens blijkt dat informatiemanagement binnen woningcorporaties duidelijk de hoogste prioriteit heeft”, aldus Marco Hout, Business Development Adviseur bij Info Support, opdrachtgever voor het onderzoek. “Het onderzoek laat ook zien dat volgens twee derde van de IT-verantwoordelijken het onderwerp IT gemiddeld vaker dan eens per maand op de agenda van het bestuur staat. Deze aandacht voor IT sluit aan bij het feit dat woningcorporaties steeds verder professionaliseren en een steeds verdergaande samenwerking in de keten kennen. Het is zaak om al deze verschillende informatiestromen en -systemen zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk in te richten. Een Enterprise Service Bus-oplossing zorgt hierbij voor een optimale ontsluiting van informatie.”

Geef een antwoord

Gerelateerde berichten...

X