Infosecurity: Steeds meer cyberaanval-simulaties in bedrijven, maar security-valkuilen blijven

cyber hacker aan het werk

Steeds meer bedrijven oefenen met cyberaanval-simulaties om sneller en beter te kunnen reageren, mocht dit echt een keer nodig zijn. Niet alleen meer bedrijven doen dit, maar het gebeurt ook vaker dan eens.

Dit blijkt uit een jaarlijkse rondgang onder bezoekers van Infosecurity. Hoewel de zogeheten Red Team oefeningen vaker plaatsvinden, leidt dit nog niet tot een beter bewustzijn rond security-vraagstukken. Veel mythes houden hardnekkig stand.

 

Red Team

Een kleine 19 procent van de respondenten zegt ‘voortdurend’ Red Team oefeningen uit te voeren om het security-beleid continu te testen en medewerkers bewust te maken van de benodigde handelingen in geval van een aanval. Vorig jaar gaf 35 procent aan nooit iets te doen met oefeningen; dat is nu gezakt naar een kwart.

Men is wel hardleers in security-valkuilen, mythes en worst-practices. Zo steeg het aantal respondenten dat aangaf login-gegevens in een gedeeld document te bewaren van 4 naar 17,5 procent, terwijl 13 procent het op een papiertje bewaart (in 2017 nog 5 procent). Ondanks alle maatregelen die cloud-leveranciers nemen, is men nog altijd wantrouwig. Volgens 18,3 procent vormt slecht beveiligde data in de cloud het grootste gevaar voor de organisatie.

Malware/Ransomware en aanvallen van binnenuit staan bovenaan deze lijst van gevaren met respectievelijk 42,3 en 37,4 procent). Een goede 11 procent leunt rustig achterover, want zij zien geen gevaar.

 

DevOps

Tijdens de Infosecurity beurs was DevOps en security een belangrijk thema. Gevraagd naar de samenwerking tussen deze twee vakgebieden, liepen de meningen uiteen. Ten eerste gaf 22 procent aan nog weinig te doen met DevOps, terwijl 34 procent geen idee had wat secrets zijn (de gevoelige informatie en accountgegevens binnen DevOps-pipelines) of hoe ze beschermd worden.

Degene die dat wel wisten beschermden ze in de ontwikkeltools zelf (17 procent), een commerciële oplossing (15 procent) of Open Source oplossing (8,1 procent) of hadden zelf iets gemaakt (9,8 procent).

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat DevOps en security-teams elkaar steeds meer proberen op te zoeken. Dit gebeurt in een kwart van de gevallen door het hele ontwikkelproces heen. Voor bijna 17 procent gebeurt dat vooral aan het einde van het ontwikkelproces. Slechts 8 procent gaf aan dat er nauwelijks samenwerking is, terwijl dat vorig jaar nog 13,5 procent was.

 

Gerelateerde berichten...

X