Intelligente Automatisering groeit sterk ondanks onbekendheid

Intelligente

Steeds meer finance professionals overwegen op relatief korte termijn Intelligente Automatisering in te zetten. Hierbij gaat het om de automatisering van bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar zijn. Enige mate van intelligentie – vooraf geprogrammeerd of kunstmatig – wordt hierbij ingezet om tot de beste resultaten te komen. Hierbij maakt Intelligente Automatisering het werk voor met name professionals in de finance een stuk makkelijker.

Intelligente Automatisering is trending

Het is niet onlogisch dat Intelligente Automatisering een trend onder finance professionals is. De hoeveelheid data waar organisaties tegenwoordig mee te maken hebben, groeit immers exponentieel en in steeds hoger tempo. Bij deze stortvloed aan data, zijn de traditionele manieren van werken niet langer houdbaar.

Via intelligente automatisering dragen organisaties de geavanceerde functionele en cognitieve processen over aan machines. Zo worden complexe zakelijke problemen verholpen met een snelheid en een vermogen die ver buiten het bereik van het menselijke liggen. Dit verbetert de productiviteit, kwaliteit, voorspelbaarheid en flexibiliteit en levert kortere doorlooptijden en kostenbesparingen op voor de bedrijf.

Veel animo

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 77 procent van de finance professionals van plan is Intelligente Automatisering toe te passen binnen hun organisatie. Hierbij loopt de termijn waarop men dat wil realiseren uiteen. Het merendeel (39%) van de professionals geeft aan zich pas in de vroege planningsfase te bevinden en slechts 12 procent denkt het binnen een jaar toe te passen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 300 finance professionals die werkzaam zijn bij organisaties met meer dan 50 fte.

Lange weg naar robotisering

Ook Robotic Process Automation (RPA), oftewel robotisering, maakt deel uit van Intelligente Automatisering. Uit het onderzoek blijkt dat dit iets is waar organisaties nog amper gebruik van maken. Zo geeft 28 procent van de finance professionals aan dat het gebruik ervan niet op hun agenda staat en nog eens 44 procent geeft aan dat zij of in de verkennende fase zitten, of ideeën aan het ontwikkelen zijn wat betreft de integratie van RPA of robotisering. Slechts 10 procent van de organisaties maakt hier nu al gebruik van.

 

Gerelateerde berichten...

X