Jaarverslag AP: melding datalekken stijgt met 70% naar 10.000

De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in 2017 drie keer zoveel vragen over privacy en -wetgeving. Dit jaar waren dat 9.500 vragen, 8% meer dan in 2016. Verder steeg de melding van datalekken met 70% ten opzichte van 2016. De AP ontving ruim 10.000 meldingen van datalekken. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de autoriteit over 2017.

De AP rondde 200 onderzoeken af in 2017. Bijvoorbeeld naar het gebruik van telemetriegegevens door Microsoft en de manier waarop Facebook gebruikers informeert.

“We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken,” stelt voorzitter Aleid Wolfsen. “Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.”

 

Gevolgen

De AP had in 2017 daarom ook bijzondere aandacht voor de bescherming van bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan grote gevolgen kan hebben voor de privacy van mensen.

De AP deed bijvoorbeeld onderzoek naar de verwerking van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers. 24 interactieve stemwijzers en nam besluiten over de registratie van prostituees. Daarnaast deed de AP 217 alternatieve interventies, zoals het versturen van waarschuwingsbrieven.

De meeste alternatieve interventies gingen over kopie ID-bewijs, arbeidsrelatie en beveiliging van bijvoorbeeld websites. De AP adviseerde vorig jaar 28 keer over wetsvoorstellen over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld over de Uitvoeringswet AVG. En over privacyaspecten bij de omzetting in nationale wetgeving van PSD2, de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten.
Voorlichting AVG

 

Onderzoek Facebook

Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met onderzoeken naar bijvoorbeeld Facebook, Microsoft en de registratie van prostituees.

Voor 2018 heeft de AP een voorlichtingscampagne over de AVG voorbereid. Deze gaat begin 2018 van start.

 

 

Effectief toezicht

Het onderzoeksbureau AEF heeft in 2017 in kaart gebracht dat de AP minimaal 2,5 keer groter moet worden om effectief toezicht te kunnen houden. In het afgelopen jaar is dan ook een reorganisatie geweest. De formatie is in 2017 toegenomen van 76 naar 103 fte en groeit nog steeds.

 

Gerelateerde berichten...

X