Maastricht UMC+ en Conscia sluiten overeenkomst voor netwerkbeheer

Conscia

Universitair Medisch Centrum Maastricht + en IT-leverancier Conscia hebben hun langdurige samenwerking hernieuwd met het sluiten van een overeenkomst voor het beheer van de netwerkinfrastructuur, aanvullend op netwerk-security en SOC-diensten. Met deze nieuwe overeenkomst verlengen beide partijen de bijna 20 jaar durende samenwerking.

In de samenwerking richten beide partijen zich op continuering van de bestaande dienstverlening, waarbij Conscia de benodigde hardware levert en implementeert. Daarbij ligt de focus op innovatie en een veilige IT-omgeving om de patiëntveiligheid te garanderen. Het beheer en support van de netwerkomgeving, en actieve monitoring op mogelijke dreigingen worden door Conscia uit handen genomen.

Aanbestedingstraject

Het Maastrichtse ziekenhuis richt zich naast zorg op onderzoek, onderwijs, gezondheidsbevordering en (ziekte)preventie. Het koos na een doorlopen Europees aanbestedingstraject voor Conscia vanwege onder andere de kwaliteit van de dienstverlening, de visie op innovatie en de uitgebreide ervaring in de ziekenhuiszorg.

Paul Hillman, cio bij MUMC+: “Bij het Maastricht UMC+ focussen we op preventie, herstel van ziekte, regionale samenwerking, het toepassen van data in de zorg en het opleiden van toekomstige artsen. Willen we die doelen bereiken dan is continue vernieuwing en innovatie essentieel. Daarvoor moet ons fundament betrouwbaar zijn en cruciale informatie, zoals patiëntgegevens, goed beveiligd zijn. Verder moet onze infrastructuur met ons meegroeien en de ruimte bieden om die doelen te verwezenlijken. Met Conscia werken we al lange tijd prettig samen. Ze begrijpen het belang van continuïteit en hebben daarnaast een sterke visie op de innovatiemogelijkheden in de zorg, waardoor ze ook in dit traject voor ons als beste partner naar voren zijn gekomen.”

NIS2

“Innovatie zal een belangrijke rol spelen bij het oplossen van uitdagingen in een sector waarin de druk alsmaar oploopt. Daarnaast komt de NIS2-wetgeving eraan, die hoge beveiligingseisen stelt. Een sterke netwerkinfrastructuur, waarbij eventuele bedreigingen worden ondervangen door onze SOC-diensten bereidt het MUMC+ verder voor op die toekomst,” zegt Marcel Cappetti, algemeen directeur van Conscia en executive sponsor van de samenwerking.

Gerelateerde berichten...