Marktanalyse nog geen gemeengoed voor technische bedrijven

Voor bedrijven in de bouw, techniek en offshore is professionele marktanalyse nog geen gemeengoed. Dit blijkt uit recent onderzoek waarin 140 grote bedrijven onder de loep werden genomen. Hen werd gevraagd naar hun aanpak op het gebied van commercieel management.

Wuit het rapport, met als titel Ondernemen in het teken van transitie  blijkt dat 20 procent van deze bedrijven geen enkele vorm van marktanalyse toepast. 28 procent ziet het belang van complete marktkennis in en is bezig om processen rond het verzamelen en vastleggen van data te professionaliseren. Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) heeft de processen rond marktanalyse al wel ingericht.
Marketing nieuwe stijl

Gevraagd naar de rol van een CRM-systeem in het commercieel proces, blijkt dat slechts 13 procent van de respondenten CRM gebruikt om de verkooppijplijn vast te leggen en te monitoren en dat 5 procent er de marktpotentie van mogelijke opdrachten mee analyseert. 11 procent gebruikt een CRM-systeem als marketingtool. Techniek-, bouw- en offshorebedrijven hebben ook nog reserves als het gaat om het toepassen van nieuwe marketingstrategieën, zoals inbound- en contentmarketing. De combinatie van analyse en bewerking van de markt middels nieuwe marketingstrategieën, stelt organisaties in staat hun doelgroep op een andere manier te benaderen en te bouwen aan een langetermijnrelatie. Slechts 23 procent van de deelnemende bedrijven zegt nieuwe marketingvormen toe te passen. 37 procent is bezig om een strategie uit te rollen en 40 procent heeft deze ontwikkeling links laten liggen.

 

 

 

X