MedMij-label voor eerste ICT-leverancier

MedMij heeft het eerste officiële label uitgereikt aan een ‘dienstverlener/zorgaanbieder (DVZA). Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Het gaat om ICT-dienstverlener Asterisque. Tot dusver hadden al zeven PGO-leveranciers het MedMij-label gehaald. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten zorgaanbieders hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Daarmee is het nog een kleine stap naar het veilig en vertrouwd uitwisselen van gezondheidsgegevens via een PGO.

Tijdens het MedMij Event op 5 november wordt het label officieel  overhandigd.

 

Kwalificatie

Er is in het MedMij-stelsel sprake van twee soorten toepassingen. Dit zijn de persoon (zorggebruiker) en de zorgaanbieder. ICT-leveranciers kunnen deelnemer worden voor een van beide kanten. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen vervolgens het proces van kwalificatie en acceptatie.

Het MedMij-label bevestigt dat de applicatie voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, zoals vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Ook moeten hun toepassingen voldoen aan een aantal andere strenge eisen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van het NEN 7510-certificaat.

Momenteel zijn er ruim 100 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers. Meer dan 30 kandidaat-deelnemers zitten aan de zorgaanbiederkant. Zeven PGO-leveranciers hebben inmiddels al het MedMij-label gehaald. Dat zijn: Drimpy, Ivido, Curavista, Med2Mob, Quli, MedVision 360 en Selfcare.

 

Kwaliteitsgarantie

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd.

Het label biedt de gebruiker de zekerheid dat de gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. En dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

 

Zorggebruikers en zorgaanbieders

De PGO stelt personen, al dan niet lijdend aan een bepaalde aandoening, in staat om regie te voeren over de eigen gezondheid. Mensen kunnen eigen medische dossiers bij hun behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. En daar zelf eigen gegevens aan toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps.

Kortom: mensen kunnen dus veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar.

Daarvoor moet aan de kant van de zorgaanbieder ook wat gebeuren. De leveranciers van zorgaanbieders moeten MedMij-deelnemer worden en hun informatiesystemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten. Met de certificering van Asterisque is het uitwisselen van gegevens aan de zorgaanbiederskant in theorie mogelijk. Volgende klus is het op elkaar aansluiten van het PGO op de gegevens aan de kant van de zorgaanbieder.

Naar verwachting zullen in de komende maanden meer partijen het MedMij-label ontvangen. Dit zijn zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders.

De hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s neemt in de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken. En ook dankzij de VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg. Dit geld is bedoeld om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en ontsluiten naar PGO’s. Sommige gegevens zijn nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

 

Gerelateerde berichten...

X