Minderheid bedrijven mag zich Data Leader noemen

draken dataverwerking

Het efficiënt benutten van data is een belangrijke eigenschap voor bedrijven die het verschil willen maken. Door snel inzichten te verwerven en innovatie te bevorderen hebben ze een groot concurrentievoordeel. Maar nieuw onderzoek in opdracht van Lenovo heeft uitgewezen dat slechts een minderheid (15%) van de organisaties momenteel voldoet aan de criteria om als Data Leader te worden beschouwd.

In het ‘Data for Humanity’-rapport werden senior executives in organisaties met een omzet van 500 miljoen dollar of meer in vijf landen ondervraagd. Doel was om te onderzoeken hoe ’s werelds grootste bedrijven data benutten en waar zij mogelijkheden zien om deze te gebruiken om hun doelen te bereiken en een voordeel te behalen in een concurrerend landschap.

Het onderzoek bestempelde een aantal bedrijven uit het onderzoek als Data Leaders. Dit zijn organisaties die succesvolle strategieën hebben toegepast op drie belangrijke pijlers: datamanagement, data-analyse en databeveiliging, waardoor zij data efficiënter kunnen gebruiken voor alle bedrijfsfuncties. Deze organisaties zijn er in de afgelopen 12 maanden onder andere in geslaagd hun omzet te verhogen (78%) en hun klanttevredenheid te verbeteren (70%). De Data Leaders hebben ook veel minder vaak de gevolgen ondervonden van slechte productiviteit van medewerkers (13%) en verminderde innovatie (10%).

De drie datapijlers

Hoewel slechts een minderheid tot de categorie Data Leaders behoort, spelen de belangrijkste pijlers ‘Data Management’, ‘Data Analytics’ en ‘Data Security’ een prominente rol in de toekomstplannen van alle organisaties. Zakelijk leiders uit het onderzoek verklaren dat zij de komende vijf jaar waarschijnlijk zullen investeren in:
Tools voor cyberbeveiliging (59%).
Oplossingen voor kunstmatige intelligentie (AI) (58%).
Tools voor gegevensanalyse (57%).
Gegevensopslag (55%).
Andere aspecten die men als essentieel ziet voor het benutten van datamogelijkheden zijn onder meer het vergroten van de automatisering van databeheer en -analyse (89%). En het verbeteren van het gebruik van verschillende soorten data. Denk aan externe en ongestructureerde data (88%).

Organisaties zien al succes op sommige gebieden. De meeste leiders vinden dat hun data-oplossing schaalbaar (58%), sterk geautomatiseerd (57%) en eenvoudig te gebruiken door medewerkers (55%) is. Velen vinden ook dat hun huidige tools en technologieën de zichtbaarheid verbeteren en helpen om één enkel overzicht te bieden van alle data in het bedrijf (54%), en dat de meeste data in de cloud is opgeslagen (52%).

Toch is slechts de helft (52%) tevreden met hun huidige dataplatform, en bijna een kwart (23%) vindt dat ze op dit gebied achterlopen op hun concurrenten. Security en vaardigheden worden beide genoemd als belangrijke gebieden die bedrijven tegenhouden, naast problemen met interne communicatie en data-integratie. Meer dan de helft (56%) heeft ook moeite om overal toegang te krijgen tot hun data, een factor die steeds belangrijker wordt in het tijdperk van hybride werken.

Gegevensbeveiliging: Een belangrijke pijler

Bijna alle (91%) bedrijfsleiders zeggen dat het verbeteren van cybersecurity-oplossingen belangrijk of essentieel is om hun organisatie in staat te stellen de waarde van haar data te ontsluiten. Maar terwijl de meesten (57%) de zekerheid hebben dat hun data veilig zijn, heeft de rest (43%) daar geen vertrouwen in.

Als het gaat om het delen van data met externe partners en organisaties voor doeleinden zoals het ondersteunen van milieu- en gezondheidsinitiatieven, het verbeteren van opleidingen of het stimuleren van innovatie, is security een belangrijke factor die organisaties tegenhoudt. Men noemt securityproblemen als de grootste belemmering voor het delen van data (89%). Vaker nog dan verouderde systemen en technische vereisten (88%), kosten (87%) en zorgen over het concurrentievermogen (86%).

Velen (84%) vinden ook dat een gebrek aan bruikbare data hen tegenhoudt. Bijna een derde (31%) geeft toe cyberrisico’s te hebben ervaren als gevolg van het niet verbeteren van hun vermogen om data te beheren en te analyseren.

Datacultuur: De onzichtbare vierde pijler

Bedrijven willen meer doen met data. En maken plannen maken om dit te bereiken. Maar een beperkte datagestuurde cultuur houdt sommige van hen tegen.

De meeste bedrijfsleiders zijn op zoek naar datastrategieën die plannen omvatten om werknemers bij te scholen in het effectief gebruik van data (89%). En hen te trainen in het analyseren en beheren van data (88%). Het aanstellen van één verantwoordelijke voor het verbeteren van de integratie en het gebruik van data, zoals een Chief Data Officer, acht men belangrijk (90%). Dit hoewel slechts een vijfde (21%) dit al doet.

De meerderheid (88%) ziet het aantrekken van het juiste talent als een belangrijk of essentieel onderdeel van hun datastrategie. Tegelijk beschouwt meer dan driekwart (79%) het tekort aan vaardigheden als een bedreiging voor hun bedrijf in de komende drie jaar, en slechts een derde (35%) denkt dat zij momenteel over de relevante vaardigheden en capaciteiten binnen hun organisatie beschikken om hun plannen uit te voeren. Velen vinden dat data de oplossing kan zijn om talentproblemen te verbeteren (88%).

Daarnaast zijn de meeste bedrijfsleiders het erover eens dat het realiseren van een datacultuur in hun hele organisatie de komende jaren een van de belangrijkste elementen in hun datastrategie is (88%). In lijn hiermee zegt twee vijfde (40%) van degenen die we zien als Data Leaders dat hun IT-team samenwerkt met de rest van de organisatie. Om datagerichte initiatieven te leveren. Dit vergeleken met slechts een kwart (24%) van degenen die worden beschouwd als ‘Data Followers’.

Gerelateerde berichten...