Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op hun werk

AI

De nieuwe golf van generatieve kunstmatige intelligentiesystemen (GenAI) transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders (42,4%) maakt zich echter zorgen over de impact van AI op hun werk.

Interessant is dat bijna evenveel Nederlandse werknemers (68,1% van de respondenten) wel geloven dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico’s. Dit blijkt uit nieuw onderzoek getiteld ‘AI at Work: What People Are Saying’ van Boston Consulting Group (BCG).

Internationaal variëren de gevoelens over hoe AI – en GenAI specifiek – het werk zal beïnvloeden aanzienlijk. Werknemers in landen als Brazilië (71%), India (60%) en het Midden-Oosten (58%) kijken juist optimistisch naar de inzet van AI op het werk, terwijl de VS (46%), Nederland (44%) en Japan (40%) het minst optimistisch zijn.

Nederland meest bezorgde land

In de top 13 van landen die zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op het werk, staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk (41%) en Japan (38,1%). Ongeveer zeven op de tien (71,2%) Nederlandse werknemers denken dat hun baan zal veranderen door AI, terwijl 23,6% denkt dat hun baan niet meer zal bestaan (36% wereldwijd).

Om zich voor te bereiden op de toekomst vindt 86% van de respondenten dat ze training nodig hebben om hun vaardigheden aan te scherpen. Slechts 14% van de werknemers zegt dat ze nu al een bijscholingstraining hebben gevolgd, vergeleken met 44% van de leidinggevenden.

Optimisme en bezorgdheid

Ook de mate waarin iemand gebruik maakt van AI en diens senioriteit, hebben invloed op de mate van optimisme en bezorgheid. Van de ondervraagden die regelmatig van GenAI gebruik maken is 62% optimistisch, vergeleken met 36% van de niet-gebruikers. Tevens maakt de meerderheid van de leidinggevenden (80%) regelmatig gebruik van GenAI-tools, terwijl dit bij medewerkers slechts 20% blijkt te zijn. Medewerkers vormen het grootste percentage niet-gebruikers (60%) van GenAI-tools in het algemeen.
Binnen organisaties zijn senior leidinggevenden die vaker gebruik maken van GenAI, optimistischer en minder bezorgd dan medewerkers. Zo is 62% van hen optimistisch over AI, terwijl slechts 42% van de werknemers die mening deelt.

Regulering noodzakelijk

Ondanks de zorgen over de impact van AI op het werk, gelooft 71% van de respondenten dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico’s. Eén ding is echter zeker: mensen willen dat AI wordt gereguleerd. Een duidelijke meerderheid (79%) van alle respondenten is het erover eens dat AI-specifieke regulering nodig is. In Europa ligt dit percentage nog hoger: 81,4%. Dit betekent een een duidelijke verschuiving in de houding ten opzichte van overheidstoezicht op de technologie.

Terwijl er wordt gewacht tot overheidsregulering wordt ingevoerd, ontwikkelen en implementeren ook veel bedrijven hun eigen verantwoordelijke AI-frameworks. De opvattingen van werknemers over de effectiviteit van deze programma’s lopen echter sterk uiteen. 68% van de leiders heeft vertrouwen in het verantwoorde gebruik van AI door hun organisatie. Onder medewerkers is slechts 29% van mening dat hun bedrijf adequate maatregelen heeft geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat AI op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

Gerelateerde berichten...

X