Nieuw online platform pleegzorg.nl voor pleegouders

kinderhand pleegzorg.nl online kinderporno

Een nieuw online platform pleegzorg.nl gaat (aspirant) pleegouders ondersteunen met e-learning en betrouwbare informatie. In een veilige en besloten community kunnen ze ook ervaringen delen. In het voorjaar van 2021 gaat het platform live.

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn ontwikkelaars van pleegzorg.nl. Vanuit het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken Jeugdzorg Nederland en de NVP, samen met de VNG, aan verbetering van de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van pleegouders in Nederland. Het platform is gemaakt op basis van gedegen voorstudie en behoeftenonderzoek onder pleegouders en pleegzorgprofessionals.

Voor de ontwikkeling van het platform is al veel voorbereidend werk gedaan. Het echte bouwwerk gaat vanaf nu echt beginnen.  Tot die tijd is er een tijdelijke website met informatie over de bouw van het platform. Die is te raadplegen op www.samenbouwenaanpleegzorg.nl. Hier is ook te zien  hoe het platform pleegzorg.nl in nauwe samenwerking met pleegouders en professionals
tot stand komt.

 

Wat biedt het nieuwe platform?

Op het nieuwe platform vind je straks een:

  • bibliotheek met betrouwbare en actuele informatie
  • steeds completer leeraanbod met trainingen, e-learning en meer
  • besloten en veilige community, speciaal voor pleegouders

De bedoeling is dat het een platform is waar de hele pleegzorg iets aan heeft. Dat gaat van een bibliotheek met betrouwbare en actuele informatie tot een catalogus met een steeds completer leeraanbod.

Bezoekers kunnen hun belangstelling melden voor een activiteit die een andere pleegzorgorganisatie of regio aanbiedt. Het leeraanbod voor pleegouders is nu nog verspreid over meerdere (pleegzorg)organisaties. Het platform verzamelt dit zoveel mogelijk op één plek.

 

Wat en wanneer?

Het leeraanbod voor pleegouders bevat trainingen, workshops, cursussen, lezingen en e-learning (zoals webinars). Deze zijn verzameld vanuit meerdere pleegzorgorganisaties en andere aanbieders in heel Nederland. Deze catalogus komt al in de loop van juli 2020 beschikbaar.

Gerelateerde berichten...

X