Nieuw systeem uitwisseling gedetineerden van start

man met handboeien

In maart gaat een nieuw systeem voor uitwisseling van gegevens over gedetineerden van start. Dit injus-systeem regelt meteen ook toestemming die gedetineerden moeten geven.

In de nieuwe wet moeten gedetineerden namelijk een toestemmingsverklaring ondertekenen. Hiermee kan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hun gegevens delen met een gemeente. Het gaat dan om gegevens over zorg, schulden, onderdak, werk en inkomen, identiteitsbewijs en de zorg voor thuis. De bedoeling is dat de re-integratie van (ex-)gedetineerden zo sneller en beter verloopt.

 

Vertraging

Eigenlijk zou de nieuwe regeling al op deze maand in werking treden. De voorganger, de Applicatie Gegevensverstrekking Gemeenten, voldeed namelijk niet meer terwijl het intussen nog niet mogelijk was om het zogeheten informatieblad dat over elke gedetineerde bestaat, bij de DJI goed aan te leveren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  schrijft dat maart de nieuwe verwachte overstapmaand is.

De vijf basisvoorwaarden die gedeeld moeten worden zijn de stappen die gedetineerde moeten realiseren om een goede re-integratie met de samenleving mogelijk te maken.

Gedetineerden moeten voor elke basisvoorwaarde apart toestemming geven. Het blad met gegevens over begin en einde van de periode van detentie kan wel zonder toestemming aan een gemeente worden gestuurd.

De VNG roept gemeenten die zich nog niet hebben aangemeld voor Injus op om dit alsnog te doen. Hoe meer gemeenten zich aansluiten, hoe beter het systeem werkt.

 

Gerelateerde berichten...

X