Nog maar weinig organisaties gebruiken AI ondanks hype

De hype rond kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence, AI, is enorm. Toch is bij de meeste bedrijven kunstmatige intelligentie in een pril stdium. Het onderwerp staat wel op de agenda, maar tot uitvoering komt het vaak niet.

Dat blijkt uit onderzoek onder zeker honderd grote bedrijven. Men  ziet het potentieel wel maar tot uitvoering komt het nog niet. Vooral vragen rond werkgelegenheid baren werkgevers zorgen.

 

Optimisme

De grote meerderheid van de organisaties heeft het onderwerp AI wel op de agenda staan. Een aantal is begonnen met de implementatie van concrete projecten. Er bestaat onder de respondenten veel optimisme over het potentieel van kunstmatige intelligentie in algemene zin.

Het is niet zozeer een gebrek aan beschikbare technologie dat de invoering van AI in de weg staat. De meesten geven aan dat er diverse opties voorhanden zijn.

De uitdagingen zijn eerder het gevolg van een tekort aan data science-vaardigheden. alleen zo kun je opkomende AI-technologie optimaal te benutten. Ook het gevolg van dieperliggende organisatorische en maatschappelijke obstakels speelt een rol.

Maatschappelijke uitdagingen

Volgens 25 procent van de respondenten is de grootste uitdaging het effect van de automatisering en autonomie van AI op de werkgelegenheid. Het gaat niet alleen om verlies van arbeidsplaatsen. Ook vragen rond ontwikkeling van nieuwe banen waarvoor nieuwe, met AI verband houdende vaardigheden nodig zijn, speelt een rol.

Ethische kwesties werden als de op één na grootste uitdaging genoemd. 41 procent vraagt zich af of robots en AI-systemen zouden moeten werken voor het welzijn van de mensheid in plaats van voor afzonderlijke bedrijven. En er zijn vragen over hoe degenen die door AI-systemen hun baan verliezen, moeten worden opgevangen.

 

Organisatorische bereidheid

Op de vraag of de data scientists van organisaties klaar zijn voor de uitdaging van de opkomende kunstmatige intelligentie, antwoordt slechts 20 procent ja. Terwijl 19 procent aangeeft helemaal geen data science teams in huis te hebben.

Volgens 28% procent van de respondenten is hun organisatie van plan om data scientists aan te trekken om de vaardigheden binnen de organisatie uit te breiden. 32 procent zegt dat ze binnen hun bestaande analistenteams AI-vaardigheden ontwikkelen met training, symposia en workshops.

 

Vertrouwen

Daarnaast blijkt in veel organisaties vertrouwen een belangrijk knelpunt te zijn. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) noemt in dit verband culturele uitdagingen als gevolg van een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van AI. Meer in het algemeen speelt een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van zogeheten “black box” oplossingen.

Een ander doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre de infrastructuur binnen organisaties gereed is voor AI. Er blijkt een tegenstelling te zijn tussen respondenten. Aan de ene kan zijn dat bedrijven die van mening zijn dat ze over de juiste infrastructuur voor AI beschikken (24 procent). Aan de andere kant degene die vindt dat ze hun huidige platform voor AI moeten bijwerken en aanpassen (24 procent) of geen specifiek platform voor AI hebben (29 procent).

Het onderzoek: ‘Enterprise AI Promise Study” is een enquête onder leidinggevenden van honderd Europese organisaties in verschillende sectoren. Dit zijn onder andere het bank- en verzekeringswezen, de productie- en retailsector en de overheid.

 

X