Omzet Nederlandse detacheerders blijft stijgen

detacheerders

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties Nederland, is in het derde kwartaal van 2022 gestegen. En wel met 17% per werkdag in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Detacheerders blijken in een arbeidsmarkt met grote tekorten nog steeds wel mensen aan zich te kunnen binden. Het aantal gedetacheerden in dienst steeg met dubbele cijfers naar 16%. Het uurtarief steeg met bijna 7%. Hierdoor zijn onder andere hogere kosten in verband met schaarste en indexaties te ondervangen.

Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging. De groeicijfers staan in contrast met de uitzendwereld. Daar is op dit moment sprake van een daling in het aantal uitzenduren. Dit komt in het algemeen door de aard van de werkzaamheden. Detacheringswerk wordt gekenmerkt als specialistisch en hoogwaardig. En blijkt daardoor toch iets minder gevoelig voor de conjunctuur.

Security vraagstukken

Binnen de detacheringswereld springt een aantal sectoren uit. Dit zijn sectoren die nu al een aantal kwartalen achter elkaar stijgen. De oorzaak van deze voortdurende stijging zit in de complexiteit van de vraagstukken en de duur van de daaraan gerelateerde projecten.

Zo is de vraag naar IT-personeel sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden, een belangrijke driver voor de omzettoename met 26%. Security vraagstukken en cloudoplossingen zijn ingewikkelde processen en vormen de oorzaak van deze stijging. Daarnaast is ‘data’ het nieuwe goud en elke organisatie heeft met datatransitie te maken. De energietransitie die nu in gang wordt gezet is mede de oorzaak dat de omzet in engineering stijgt met 18% ten opzichte van een jaar geleden. Engineers zijn bijna niet te vinden.

Gemeenten zorgen voor de stijging (30%) van het aantal gedetacheerden in het sociale domein. Om de uitdagingen van onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de woningnood het hoofd te bieden, worden specialisten ingehuurd bij de detacheerders.

Last but not least heeft de vraag naar HR-medewerkers voor een omzetstijging gezorgd van maar liefst 41%. Door corona liggen er nu een aantal lastige projecten op het bord van HR. Denk aan de oplossingen voor hybride werken en het opnieuw formuleren van het mobiliteitsbeleid. Daarnaast kampen veel sectoren met veel moeilijk invulbare vacatures waardoor extra hulp op de HR-afdeling vaak broodnodig is.

Gerelateerde berichten...

X