Onderzoek: AVG succesvol maar bedrijven vaak niet compliant

Het overgrote deel van de Nederlandse organisaties is niet compliant op de nieuwe privacywetgeving AVG. Toch ervaren organisaties de AVG als een succes.

Er is wel veel behoefte aan meer duidelijkheid over de concrete invulling van de wet. Dit blijkt uit de Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019. Dit  onderzoek komt van adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates.

 

Boetes

Door de AVG staat het onderwerp privacy hoger op de agenda. Dat geldt ook voor bestuurders en management. Vanuit deze optiek is de AVG succesvol. Dit komt mede door de aandacht voor deze wetgeving vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en de hoogte van de boetes die in de media regelmatig terugkwam. Ondanks dat blijkt dat de meeste organisaties maar deels voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Het valt de onderzoekers op dat veel medewerkers hun organisatie niet vertrouwen. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop zij met persoonsgegevens van klanten en eigen medewerkers omgaan.

Dit komt voornamelijk door oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens. Ze worden nog te vaak voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn ontvangen. Inmiddels zijn er functionarissen voor Gegevensbescherming binnen bedrijven en die maken zich hier regelmatig zorgen om.

 

Controles

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts een klein deel van de organisaties echt compliant is aan de AVG. Vaak hebben organisaties de privacy- en beveiligingsrisico’s onvoldoende in beeld. Het lijkt vooral te ontbreken aan regelmatige controles op de naleving. Dat ligt voornamelijk aan gebrek aan capaciteit, geld en middelen.

Er is vooral veel behoefte aan meer duidelijkheid vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste vragen gaan daarbij over de concrete invulling van de wet- en regelgeving.

 

Naleving

De naleving en verantwoordingsplicht van de AVG zijn sinds de invoering al een probleem. Zo is de implementatie van de wet niet overal even strak geregeld. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat veel Nederlandse gemeenten nog moeite hadden met de wet.

Eind vorig jaar bleek nog dat opdrachtgevers de extra aansprakelijkheid nog steeds neerleggen bij opdrachtnemers. Er zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers die AVG-boetes onterecht doorschuiven naar hun IT-leverancier.

NLdigital deelde zorgen hierover met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En met succes. Minister Dekker erkent de zorgen en stelt dat er overleg zal plaatsvinden.

Gerelateerde berichten...

X