Organisaties moeten sturen op diversiteit

banken

In de huidige flexibele arbeidsmarkt moeten organisaties sturen op diversiteit. Uit de praktijk blijkt echter dat bedrijven vaak niet weten waar zij vrouwelijk talent vandaan kunnen halen.

Carrièrekansen voor vrouwen in het digitale domein Juist in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen zoals big data, cloud en innovatieve robotica, liggen er carrièrekansen voor vrouwen om in business- en IT-rollen door te groeien en tegelijkertijd creatieve en intuïtieve competenties te benutten. Denk aan competenties zoals creativiteit, samenwerken, communicatie, inlevingsvermogen, intuïtief proberen en veranderen.

RightBrains bouwt een community van vakvrouwen en bemiddelt de dames op het gebied van bijvoorbeeld programmamanagement, project- en communicatiemanagement, training, verandermanagement, informatiemanagement, digital marketing en scrum. RightBrains staat voor de rechterhersenhelft die de creatieve en intuïtieve competenties aanstuurt.

Business is IT Innovatie en veranderkracht van organisaties zijn bepalend voor het veroveren of behouden van een concurrerende marktpositie. Daarmee verschuift de rol van IT binnen de organisatie. Moderne IT vraagt om rollen en functies die in staat zijn om qua processen, mensen en techniek te fuseren met de business. Sterker nog, business is IT. Snel en efficiënt inleven in de business en inhoudelijke problematiek, is van dag tot dag nodig om de nodige vertaalslag te maken naar vooruitstrevende oplossingen en vernieuwing.

Ontwikkeling volgens het gilde-principe De Nederlandse overheid verwacht in de aankomende jaren een groot tekort aan kenniswerkers in het digitale werkdomein en in de IT. De vereiste competenties en vaardigheden liggen steeds vaker buiten de traditionele IT-scholing. Binnen de RightBrains community worden mogelijkheden geboden voor ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie, innovatie en digitaal leiderschap. Kennis en kunde worden volgens het gilde-principe met de community gedeeld.

Inzicht in drijfveren Het is cruciaal voor bedrijven om niet alleen op kennis en kunde te sturen, maar ook op vaardigheden en gedrag. RightBrains helpt organisaties hierbij. Dit doet het bedrijf in samenwerking met Management Drives. Gezamenlijk geven zij inzicht in de drijfveren van de professionals, zodat bedrijven aan een optimale samenstelling van hun teams kunnen werken.

“Diversiteit is geen doel op zich. Verschillende onderzoeken tonen aan dat meer diversiteit in teams tot betere bedrijfsprestaties leidt. Daarom willen we bijdragen aan genderdiversiteit. Bovendien wordt de maatschappij dan beter afgespiegeld. De grootste uitdaging is om inkoop en inhuur te sturen op diversiteit. Deze business units zijn binnen organisaties verantwoordelijk voor de flexibele inzet van professionals, maar worden nog te weinig getoetst op de samenstelling van de teams. Tarifering is belangrijker. De druk op de marges is behoorlijk toegenomen. Probeer in zo’n verband inkoop en inhuur in lijn te krijgen met de bedrijfsstrategie,” zegt Geke Rosier, initiatiefneemster van RightBrains.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...