“Overheid moet meer persoonlijke gegevens delen, niet minder”

avg

De opslag en verwerking van persoonlijke gegevens door de overheid en uitvoeringsorganisaties laat te wensen over. Te vaak lezen we in de media over een datalek of onzorgvuldige behandeling van gegevens door overheidsinstanties. Dit voedt het wantrouwen van de burger naar de overheid. Dit terwijl er binnen de overheid juist meer gegevens gedeeld zouden moeten worden om misstanden te voorkomen, stelt Michiel Overgaag, partner bij Boer & Croon Dit lijkt paradoxaal, maar door dit centraal te regelen wordt de overheid in staat gesteld om de dienstverlening te verbeteren.

Eigen administratie

Er bestaat eigenlijk geen standaard voor de manier waarop gegevens worden opgeslagen. De uitvoeringsorganisaties hebben allemaal hun eigen administratie en protocollen over gegevensbehandeling. Met evenzoveel risico´s dat er lekken ontstaan. Op het moment dat men wel gegevens deelt tussen uitvoeringsorganisaties onderling, dan gebeurt dat vaak op het niveau door elkaar versleutelde Excel-bestanden te mailen. Dit, omdat Chinese Walls-constructies gegevensuitwisseling belemmert.

Eigen informatie-uitgangspunt

Doordat iedere organisatie zijn eigen bronadministratie heeft, en daarmee een eigen informatie-uitgangspunt heeft, zijn gegevens vaak niet up-to-date. Als iemand verhuist of verandert van gezinssamenstelling dan is dat vaak wel bij de gemeentelijke administratie bekend, maar niet bij andere instanties. We zouden een efficiëntere overheid met beter toegespitste dienstverlening kunnen hebben als al die gegevens centraal beheerd en (partieel) gedeeld zouden worden met de bevoegde instanties. Zo zou bijvoorbeeld informatie over burgers met hardnekkige schulden gedeeld kunnen worden met gemeenten, zodat die een schuldsaneringstraject kunnen aanbieden en er rekening mee kunnen houden bij de aanslag van gemeentelijke heffingen.

Elektronisch patiëntendossier

Het is begrijpelijk dat een pleidooi voor een uitbreiding van gegevensdeling eng overkomt. En dat dit weerstand oproept. Maar als je kijkt naar het elektronisch patiëntendossier, dan zie je dat dit in de praktijk goed werkt. Het is dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid om een waterdicht systeem te bouwen en goed na te denken over de benodigde protocollen en authenticatie inzake gegevenstoegang.

Gerelateerde berichten...

X