ICT- en technische-professionals zijn trouw aan beroep en sector

ICT

Onderzoek wijst uit dat professionals in technische en ICT-beroepen vaak trouw blijven aan hun vakgebied en minder snel van sector veranderen, zelfs in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat de laatste jaren onder druk door een toenemend aantal vacatures en een groeiend tekort aan geschikt personeel. Vooral in technische en ICT-beroepen is deze spanning bovengemiddeld voelbaar. Het behouden van werknemers wordt hierdoor een cruciaal thema voor werkgevers, en recent onderzoek, uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie in opdracht van het Techniekpact, werpt nieuw licht op dit vraagstuk.

Uit de resultaten blijkt dat professionals in technische en ICT-beroepen zich aanzienlijk minder vaak laten verleiden tot een carrièreswitch dan het gemiddelde op de arbeidsmarkt. En zelfs wanneer zij de keuze maken om van beroep te veranderen, neigen zij ernaar om opnieuw te kiezen voor een technisch beroep. Dit fenomeen draagt bij aan een stabiele factor in de toch al dynamische arbeidsmarkt.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek

1. Lage mobiliteit, hoge trouw in de ICT

Professionals met technische en ICT-beroepen tonen aanzienlijk minder mobiliteit, zowel binnen beroepsgroepen als tussen sectoren, in vergelijking met het arbeidsmarktgemiddelde.

2. Terugkeer naar techniek bij beroepswisseling

Individuen die toch de stap zetten om van beroep te veranderen, geven de voorkeur aan een nieuw technisch beroep. Dit illustreert een sterke affiniteit en betrokkenheid bij de technologische sector.

3. Sectorgebonden loyaliteit

Werkenden in technologische sectoren, met een focus op techniek of ICT, vertonen minder neiging tot sectorwisseling. In gevallen van overstap naar een andere sector kiezen zij vaak opnieuw voor een technologische omgeving.

4. Stabiliteit in technologische sectoren

Werkenden in technologische sectoren laten over het algemeen een lagere werkgeverswisseling zien dan het gemiddelde, met uitzondering van de IT-dienstverlening.

5. Minder uitstroom bij technische- en ICT-bedrijven

Technische bedrijven rapporteren een lager percentage uitstroom in vergelijking met het algemene gemiddelde, wat duidt op een hogere mate van personeelsbehoud.

6. Zorgpunten rond instroom van ICT-professionals

Ondanks het lagere uitstroompercentage rapporteren technische werkgevers minder vaak problemen met behoud van personeel, maar eerder knelpunten rond instroom.

Dit onderzoek werpt een verhelderend licht op de mobiliteit van werkenden in technische en ICT-beroepen en de factoren die bijdragen aan de stabiliteit binnen deze sectoren. In een tijd waarin de krapte op de arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen een grote rol speelt, biedt dit inzicht waardevolle aanknopingspunten voor werkgevers en beleidsmakers om strategieën te ontwikkelen die het behoud van deze waardevolle professionals bevorderen.

Gerelateerde berichten...