Reinier de Graaf en RAV Haaglanden verbeteren informatieoverdracht patiënten

patiënten

Veel patiënten die bij het Reinier de Graaf ziekenhuis op de Spoedeisende hulp (SEH) behandelen, komen binnen via de ambulancedienst. Tijdens de rit naar het ziekenhuis verzamelen de ambulancezorgverleners in de ambulance al veel patiëntengegevens. Data die ook voor de SEH nodig zijn. Denk aan naam en geboortedatum van patiënten, maar ook medische gegevens zoals het ziektebeeld en hartfilmpjes. De overdracht van deze gegevens tussen de ambulancedienst en de SEH hebben is er onlangs behoorlijk verbeterd.

Directe koppeling

Nog in 2021 typten collega’s van de SEH al deze informatie over. In 2022 is een eerste eenvoudige digitale koppeling opgezet. En inmiddels breidde de zorginstelling die uit met veel extra informatie. De extra informatie komt nu uit het systeem van de ambulancedienst, enigmaCare. Dat koppelt rechtstreeks aan ziekenhuissysteem.

Een groot voordeel hiervan is dat men de patiëntgegevens hierdoor maar één keer hoeft te noteren. Dat vermindert het risico op fouten. Daarnaast kunnen de zorginstellingen op deze manier sneller werken. En zijn cruciale patiëntgegevens eerder beschikbaar voor de verdere behandeling van spoedpatiënten op de SEH.

Reinier de Graaf werkte voor deze verbetering samen met de RAV Haaglanden. Dit is een samenwerkingsverband van ambulancevervoerders in de regio Haaglanden. In de toekomst kunnen we als ziekenhuis via deze informatieoverdracht nog feedback geven aan de ambulancedienst om de overdracht en samenwerking nog verder te verbeteren.

Met spoed beschikbkaar

Het ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die op deze manier de uitgebreide overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulancedienst naar de SEH heeft geregeld. Daarin hebben we ook samengewerkt met het programma ‘Met spoed beschikbaar’, een initiatief van de landelijke overheid om de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in de acute zorg te verbeteren

Volgende stappen

Na deze eerste stap hebben gezet wil men verder gaan met het verbeteren van de overdracht van gegevens van tussen de regionale huisartsenposten en de SEH en de Eerste Harthulp. De verwachting is dat ook dit op korte termijn een stuk sneller en gemakkelijker gaat verlopen.

Gerelateerde berichten...

X