SDN: de volgende generatie networking

Predictive Analytics

Netwerkleveranciers als Cisco en Juniper hebben of komen met producten op het gebied van SDN, software defined networking. Dat geldt ook voor specialisten in application delivery en voor leveranciers van hypervisors.

Omdat al deze partijen networking vanuit een andere invalshoek benaderen, verschilt het aanbod. Er is zelfs variatie in wat ze precies onder SDN verstaan.

Wij hanteren vooralsnog de definitie, dat SDN het loskoppelen is van de hardwarelaag, de laag van routing en switching, van de laag waard de beslissingen worden genomen over welk verkeer waarheen gaat en welke aanvullende diensten nodig zijn op het gebied van bijvoorbeeld security.

In een boeiend artikel van Mirjam Hulsebos op deze site, komt een groot aan experts aan het woord, zodat een meer eenduidig beeld van SDN ontstaat.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...