SIDN en IDnextplatform gaan samenwerken

www

Onlangs heeft SIDN, het bedrijf achter .nl, zich aangesloten op het IDnextplatform. IDnext is een open en onafhankelijk platform dat ondersteuning biedt aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteit.

Internet en digitale identiteit zijn nauw verbonden. De komende jaren blijft het gebruik, de aantallen gebruikers en de mogelijkheden die het internet ons biedt zich in hoog tempo ontwikkelen. Vertrouwen in het internet is daarbij cruciaal. IDnext wil samen met SIDN een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de kwaliteit, veiligheid en privacy op het internet.

Samenwerking draagt bij aan het vertrouwen in het internet
De digitalisering van onze maatschappij neemt zienderogen toe en dus ook het aantal (digitale) vraagstukken op dit vlak. De impact op de economie, de maatschappij en ons dagelijks leven blijft groeien. Er ontstaan continu nieuwe mogelijkheden. “Als onafhankelijk expert, speelt SIDN een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in de digitale wereld. Met hoogwaardige dienstverlening in innovatieve, veilige domeinen en digitale identiteiten levert SIDN daar een bijdrage aan. De samenwerking met het IDnextplatform past daarbij. We zien belangrijke elementen van de samenwerking op het gebied van synergie, netwerk en uitwisseling van kennis”, aldus Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN.

Rol van de gebruiker op het internet wordt nadrukkelijker ingevuld
Robert Garskamp, oprichter van IDnextplatform, is enthousiast over de samenwerking en geeft aan dat deze goed aansluit op de missie en doelstellingen van het platform. “Vanuit IDnext willen we de maatschappelijke rol voor de gebruiker op het internet nadrukkelijker invullen door intensieve samenwerking met SIDN. Dat doen we door bewustwording van gebruikers te gaan verhogen en ook een standaard te ontwikkelen die het predicaat ‘veilige identiteit’ met zich mee krijgt.”

IDnext’15 op 15 en 16 april
De samenwerking wordt direct concreet gemaakt door een presentatie van Jelte Jansen, research engineer bij SIDN, over het privacyraamwerk voor DNS Big data tijdens IDnext’15. Dit is een jaarlijks evenement dat dit jaar plaatsvindt op 15 en 16 april in het NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. IDnext’15 geeft een overzicht van zowel lopende ontwikkelingen als innovatieve nieuwe initiatieven op het gebied van digitale identiteiten.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...