Stichting Continuïteit ACC ICT: voortzetting hosting bij faillissement

fintech neergaande lijn

Aandeelhouders van ACC ICT hebben de Stichting Continuïteit ACC ICT opgericht. Bij  faillissement van de BV wordt de continuïteit van de gehele datacenteronafhankelijke infrastructuur en dienstverlening gegarandeerd.

De stichting neemt in dat scenario de regie over. De zorg voor de gehoste IT-omgevingen is zo ten minste drie maanden gegarandeerd. De opdrachtgevers kunnen zo in alle rust op zoek naar een alternatieve oplossing.

 

Waarborg

De continuïteitsregeling waarborgt het behoud van hardware. Het voorkomt dataverlies en zorgt dat gehoste IT-omgevingen beschikbaar blijven. Het voorkomt ook dat persoonsgegevens op straat komen te liggen. Het eventuele failliete bedrijf blijft dan ook voldoen aan de eisen van de wet Meldplicht Datalekken.

De Stichting Continuïteit ACC ICT heeft overeenkomsten gesloten met alle essentiële leveranciers. Werknemers blijven na een faillissement hun expertise inzetten, maar dan in dienst van de stichting.

Om zorg te dragen voor voldoende financiële middelen hebben de aandeelhouders van de BV zitting in het bestuur van de stichting genomen. Dit geeft de zekerheid dat de stichting in het geschetste doemscenario aan de continuïteitsverplichtingen kan voldoen.

 

IT-continuïteit

Waarom heeft ACC ICT gekozen voor deze continuïteitsregeling? Paul Bijleveld, managing director bij de IT-dienstverlener: “Wij zijn specialist in IT-continuïteit. Onze klanten lijden direct reputatieschade en financiële schade op het moment dat hun gehoste IT-omgeving niet beschikbaar is. Dat is in negen van de tien gevallen dé reden dat ze voor onze datacenteronafhankelijke infrastructuur kozen. De garantie op IT-continuïteit bij een faillissement van een leverancier is verankerd in deze infrastructuur. Voortaan is dus ook de IT-continuïteit gewaarborgd bij een faillissement van ACC ICT zelf. De stichting is het antwoord op al onze uitdagingen en eisen rond business continuity management.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X