Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling langdurige zorg te versnellen

elektronische gegevensuitwisseling

De regering gaat de subsidieregeling InZicht, die elektronische gegevensuitwisseling in de zorg stimuleert, met een jaar verlengen. De regeling loopt nu door tot eind 2022. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen.

In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens.

Daarnaast is er nu ook kennis met het aanvraagproces voor de regeling. Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten.

VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

 

Meer tijd

De bedoeling is dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie krijgen op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Veel zorgverleners ervaren nu een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen.

Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd. De subsidieregeling InZicht is er om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren

 

Meer kwaliteit

Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.

 

Gerelateerde berichten...

X