Eerste Kamer

gemeenten burgerzaken decentrale overheden

Decentrale overheden mogen soms digitaal vergaderen

Decentrale overheden (gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen) mogen bij uitzondering ook digitaal vergaderen. De Ministerraad stemde vrijdagmiddag in het wetsvoorstel dat dit regelt. Met het wetsvoorstel Digitaal vergaderen krijgen ze...