mijnomgevingen

Mijnomgevingen in de zorg

Als het aan de politiek en de zorgsector zelf ligt, verloopt de uitwisseling van patiëntgegevens over een jaar volledig digitaal. In de communicatie met patiënten en cliënten spelen ‘mijnomgevingen’ een belangrijke rol. Maar hoe zorgen zorginstanties voor een veilige toegang tot een dergelijke voorziening?

X