security-experts

sleutel aan haakje

Trends in ICT-security

We horen het steeds vaker: ‘De veranderingen gaan sneller dan ooit.’ Dat geldt zeker voor ICT, waarbinnen het domein van security nog eens de kroon spant. We bekijken enkele strategische verschuivingen in het ecosysteem...

X