Tijdelijke commissie digitale toekomst wil vaste commissie Digitale Zaken

Tweede Kamer

De tijdelijke commissie Digitale Toekomst (TCDT) wil dat er een vaste Kamercommissie Digitale Zaken komt. Dit stelt commissie in haar eindrapport ‘Update vereist.’ Het rapport werd gisteren gepresenteerd aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Brancheorganisatie NLDigital ondersteunt de aanbevelingen van harte.

De TCDT wil dat er met ingang van de volgende kabinetsperiode zo’n vaste commissie komt. Die zou wetgeving van de verantwoordelijke bewindspersoon moeten controleren. De commissie moet ook de toekomstige ontwikkelingen volgen en andere Kamercommissies informeren en ondersteunen.

De TCDT stelt wil ook dat de nieuwe commissie Digitale Zaken een jaarlijkse kennisagenda opstelt. zop kun je beter bepalen welke kennis de Kamer nodig heeft en om zelf informatie binnen te halen. De commissie gaat pok bewaken wat er op Europees niveau gebeurt, zodat zij mede vorm kan geven aan de Nederlandse inbreng over dit onderwerp bij de Europese Unie.

 

NLDigital

NLdigital ondersteunt de aanbevelingen van harte. Een klein jaar geleden stelde de Tweede Kamer de tijdelijke commissie Digitale toekomst in. Volgens de brancheorganisatie legt het advies van de commissie de vinger op de zere plek. Door de komst van de vaste Kamercommissie komt er meer tijd en expertise op het dossier digitalisering. Broodnodig nu steeds meer beleid een digitale component heeft.

In een reactie stelt NLDigital dat het daarnaast van groot belang is dat de commissie erkent dat digitaal beleid niet alleen nationaal kan. “De blik moet veel meer op Europa. Zeker gezien de erkende voortvarendheid waarmee Europa digitalisering op de agenda heeft staan. Nederland kan niet achterblijven. Technologische ontwikkelingen gaan snel en vergen dus ook snelle behandeling van dossiers en een toegespitste en kordate commissie die het voorgenomen beleid van ministers kritisch kan bevragen indien nodig.”

Ook het voorstel om meer zicht te houden of huidige wet- en regelgeving aan de digitale ontwikkelingen voldoet vindt de branchevereniging waardevol. “Voor beleidsmakers en Kamerleden is het logischerwijs lastig om dit bij te benen. NLdigital ziet voor zichzelf een rol op dit terrein door kennis vanuit de sector te blijven delen.”

NLdigital stelt wel dat het goed zou zijn dat ook de Rijksoverheid, toezichthouders en lagere overheden dit rapport ook goed bestuderen. Want ook daar geldt dat het dossier nog te versnipperd wordt behandeld.

 

Gerelateerde berichten...

X