TNO opent nieuw Cyber Threat Intelligence Lab

digitale criminaliteit vingerafdruk op toetsenbord

TNO experimenteert in een nieuw Cyber Threat Intelligence Lab (CTI Lab) met nieuwe technologieën. Het lab ging deze week officieel van start.

Doel is vooral te laten zien hoe  organisaties met slimme innovaties vroegtijdig kunnen anticiperen op cyberdreigingen en cyberaanvallen. Hoe eerder een cyberdreiging wordt ontdekt, des te minder schade een aanval kan toebrengen aan computersystemen.

 

Vroeg stadium

Zo onderzoekt TNO samen met partners bijvoorbeeld hoe cyberaanvallen in een vroeg stadium ontdekt en afgeweerd kunnen worden. Het lab gebruikt daarvoor een technologisch platform van EclecticIQ, Dit verzamelt cyberdreigingsinformatie uit allerlei open en gesloten online bronnen. De big data-analyse die daarop volgt, levert inzicht in relevante cyberdreigingen op. Organisaties kunnen vervolgens anticiperen en extra veiligheidsmaatregelen nemen.

“Door het slim verzamelen en analyseren van dreigingsinformatie ben je de aanvaller een slag voor”, aldus Annemarie Zielstra, directeur Cyber Security & Resilience bij TNO. “En als je de dreigingsinformatie ook nog eens deelt, word je met elkaar een stuk weerbaarder. Onderzoek naar vertrouwelijke gegevensuitwisseling wordt een belangrijk onderdeel van het CTI Lab”.

 

Schade voorkomen

“Veel organisaties houden hun netwerk al nauwlettend in de gaten en ondernemen actie als ze iets verdachts zien”, vertelt Richard Kerkdijk, cybersecurity expert bij TNO. “Dit is een goede maar erg reactieve aanpak. Met Cyber Threat Intelligence willen we een stuk van het initiatief herwinnen. Door dreigingsinformatie te analyseren krijgen organisaties bijvoorbeeld inzicht in de werkwijze van hackergroepen en in de kenmerken van specifieke soorten malware. Dit stelt hen in staat om in een vroeg stadium te anticiperen op cyberdreigingen.”

CTI is volgens Kerkdijk nog wel een relatief nieuw werkveld waarin veel wordt gepionierd. Daarom doet TNO onderzoek op het vlak van mens, proces en technologie, omdat deze alle drie onmisbaar zijn voor het effectief gebruikmaken van cyberdreigingsinformatie. “Het CTI Lab helpt ons om samen met andere partijen te innoveren en CTI verder door te ontwikkelen.”

 

Digitaal veilig

Het nieuwe CTI Lab helpt TNO vergaande automatiseringsoplossingen te vinden voor het verzamelen, analyseren en delen van cyberdreigingsinformatie. En het helpt bij het ontwikkelen van een effectief werkproces binnen organisaties. Daarnaast doet TNO onder andere onderzoek naar relevantie en kwaliteit van informatiebronnen, big data-analyse, visualisatie van cyberdreigingen en benodigde competenties van te werven CTI-experts.

 

Gerelateerde berichten...

X