Architectuur-gedreven aanpak door talentvolle mensen

n 2016 bestaat Info Support dertig jaar. Op eigen kracht uitgegroeid van eenmansbedrijf tot een organisatie van ruim 400 medewerkers. Elk jaar gegroeid en elk jaar met zwarte cijfers afgesloten. Dat is niet zomaar gebeurd, daaraan lag en ligt een duidelijke visie ten grondslag.

Voor de menselijke geest is exponentiële groei bijna niet voor te stellen. En dat terwijl de ontwikkeling van IT de afgelopen dertig jaar juist wordt gekenmerkt door zo’n scherp groeiende curve. Als je 8-bits software vergelijkt met een korrel zand, dan staat 16-bits gelijk aan een lepel met zand, 32-bits aan tien vrachtwagens en 64-bits aan dertien Sahara’s. De exponentiële groei heeft te maken met wat ook wel bekend staat als de Wet van Moore: elke twee jaar verdubbelt de rekenkracht. Die exponentiële toename geldt overigens ook voor opslag- en netwerkcapaciteit.

Maar er is nog een patroon te herkennen in de ontwikkeling van IT: een pulserende beweging, die afwisselt tussen centrale en decentrale modellen. Het zijn elke keer belangrijke innovaties die ervoor zorgen dat it-infrastructuren centraler of juist decentraler worden ingericht.

In de jaren tachtig beschikten de meeste bedrijven nog over een centrale (mainframe)-computer. Door de opkomst van de PC en kleinere applicatieservers werd IT vervolgens een stuk decentraler ingericht. In de jaren negentig volgde door de opkomst van internet een centraliseringsslag, terwijl het mobiele web en het Internet of Things nu weer zorgen voor decentralisering, gecombineerd met een centrale ‘cloud’.

Ontwikkelen vanuit architectuur

Bij elke nieuwe ontwikkeling maakte Info Support haar eigen keuzes. Het bedrijf is altijd blijven ontwikkelen vanuit de architectuur. Nieuwe trends brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee, waarop je moet inspelen. Maar Info Support heeft altijd de fundamentele keuze gemaakt voor een deugdelijke, architectuur-gedreven aanpak.

Hoewel er aan de visie nauwelijks iets is veranderd, hebben de technologische ontwikkelingen inmiddels een paar loopings in de achtbaan gemaakt. “Het tempo van de ontwikkelingen gaat echt ongenadig hard”, zegt Marco Braakman, Managing Director bij Info Support. “We willen steeds aan de voorkant van de industrie blijven zitten en in de IT betekent dit dat je heel hard moet werken om bij te blijven – zeker met een organisatie van onze omvang. De mensen die bij ons werken, hebben dat ook in de genen zitten.”

“Hoewel er al zachtjes wordt gefluisterd dat de Wet van Moore zijn langste tijd wel heeft gehad”, vervolgt Braakman, “kunnen we de komende jaren nog zeker een exponentiële groei verwachten van zowel rekenkracht als opslagcapaciteit en netwerkcapaciteit van it-systemen. Waarschijnlijk kijken we over dertig jaar met net zoveel nostalgie naar 2015, als we nu doen naar het mainframe-tijdperk.”

“Hoe die toekomst eruit ziet? Zeker weten doen we het niet, maar wat als science fiction werkelijkheid wordt?”

“Je lichaam is niet anders dan een beperkte fysieke interface voor je brein.”

Deze overpeinzing van Braakman over de toekomst van IT kan zo op een tegeltje. Het klinkt misschien als een zin uit de Matrix, maar het snijdt wel degelijk hout. Of je nu de hele dag aan het gamen bent of onafgebroken in je mobiele telefoon staart, eigenlijk leven veel mensen al in een virtuele wereld. “En dat is niet de enige science fiction die zo langzamerhand werkelijkheid is geworden”, stelt Braakman. “Wat dacht je van het oproepen van een videoverbinding met iemand via een scherm?”

Helemaal leven in een digitale wereld, zoals in de Matrix, gaat er volgens Braakman nooit van komen. Wel zal de scheidslijn tussen digitaal en fysiek steeds dunner worden. “Steeds meer apparaten worden verbonden met het internet, dat zullen we de komende jaren vooral in de zorg zien. Daarnaast wordt technologie steeds meer een verlengstuk van ons lichaam, en soms zelfs een onderdeel daarvan. Dit wordt ook wel singularity genoemd – het samensmelten van mens en machine. Denk aan het aansturen van apparaten met je hersens, of computergestuurde protheses. Niemand weet nog goed waar die ontwikkeling naartoe gaat, maar dat dit verstrekkende gevolgen gaat hebben, is zeker.”

Internet of Things
Ook termen als ‘Internet of Things’ en ‘big data’ worden vaak genoemd als het gaat over de toekomst van IT. “Een gevolg van de exponentieel groeiende processorkracht is dat apparaten steeds beter zelf kunnen nadenken en zelflerend vermogen krijgen. Denk aan de zelfrijdende auto van Google: deze moet enorm veel data verwerken en interpreteren. Tegelijkertijd komen we er steeds meer achter dat het menselijke brein eigenlijk veel slimmer is dan we dachten. Elke keer als computers meer mogelijkheden krijgen, bedenken we dat er nog veel is wat ze juist nog lang niet kunnen, zoals sociale interactie, humor en kunst.”

Dat geldt volgens Braakman ook voor softwareontwikkeling: ook al zijn er geluiden dat computers steeds meer zelf gaan programmeren, het is maar de vraag wanneer het zo ver is. “We hebben nog een lange weg te gaan voordat ontwikkelaars overbodig zijn. De software die nu nog door computers wordt ontwikkeld, zakt nog vaak door zijn hoeven.”

Als we over dertig jaar terugkijken op 2015, denken we dat dan nog steeds? “Goede vraag. Je kunt ook niet alles van te voren zien aankomen. Zo was de razendsnelle opkomst van het internet in de jaren negentig ook voor iedereen een verrassing. Hoe de wereld er in 2045 uitziet, is onmogelijk te voorspellen. Dat IT daarin een nog grotere rol gaat spelen, staat echter buiten kijf.”

Gerelateerde berichten...

X