CAMCUBE, Platform-as-a-Service

Een veelgehoord statement binnen de gezondheidszorg is dat zorgmedewerkers zich moeten kunnen focussen op het verlenen van zorg. Toch gaat veel van hun tijd nog op aan randactiviteiten van administratieve of systeemtechnische aard. Het spijt Willem Drijver, CEO van Cam IT Solutions, dit te moeten zien. “Juist omdat ik weet dat dit qua ICT echt niet meer nodig is.”

 

Steeds meer organisaties binnen de cure en de care zien in dat ICT niet hun core business is. Het zelf moeten ontwerpen, innoveren en onderhouden van de eigen ICT, wordt steeds zwaarder en duurder. Toch is het mogelijk om de grote toegevoegde waarde van ICT – al moeten we dat misschien eerder ‘noodzakelijke waarde’ noemen – te behouden, zonder er qua eigen expertise en financiën van afhankelijk te zijn. De ICT van de toekomst binnen de zorg is gebaat bij een totaaloplossing met een focus op het platform. Dit maakt ICT als facilitaire dienst mogelijk. Met andere woorden: applicaties zijn altijd en overal voor iedereen beschikbaar op ieder gewenst device. Inherente zaken zoals kosten en veiligheid zijn goed geregeld, zonder dat dit afbreuk doet aan vrijheid, gebruikersgemak en toegankelijkheid. Dit klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, maar het is binnen handbereik met de CAMCUBE van Cam IT Solutions.

 

Eén centraal platform

Dankzij ontwikkelingen op het gebied van de cloud kan de ontvanger van ict-diensten zich steeds gemakkelijker opstellen als consument. In plaats van zelf de volledige ICT te verzorgen, kan de ict-afdeling van een ziekenhuis transformeren naar dienstverlener op ict-gebied. In dit kader is het raadzaam een en ander vanuit één centraal platform in te richten. Dus niet hier een stukje IaaS (Infrastructure- as-a-Service), daar een brokje SaaS (Software-as-a-Service) enzovoort. “Eén platform biedt niet alleen stabiliteit”, weet Willem Drijver, “maar ook de flexibiliteit om te bepalen wat je uit handen geeft en wat niet, en wat er in en buiten huis gebeurt. De CAMCUBE wordt aangeboden in de vorm van een private cloud. Dit kan ‘on-premise’ zijn geïmplementeerd (PoP, Platform on Premise), wat momenteel bij veel ziekenhuizen het geval is. Maar het kan ook als volwaardige cloud-versie (PaaS, Platform-as-a-Service).”

De keuze tussen deze twee vormen hangt onder meer samen met de strategie van een organisatie, zoals de gewenste beschikbaarheid van data en systeemcapaciteit. Een 100%-garantie is eigenlijk alleen mogelijk wanneer de hardware on-premise staat. De volwaardige cloud-variant ligt daar met 99,98% niet ver achter, maar in sommige gevallen is die 0,02% toch niet acceptabel. De CAMCUBE kan overigens in iedere bestaande situatie worden ingepast. En voor iedere situatie geldt: het platform is hetzelfde.

 

Eigen keuzes

Platform-as-a-Service is in te richten in iedere bestaande organisatie, in welke ontwikkelingsfase de ICT zich ook bevindt. Dit gestandaardiseerde en uniforme platform ontzorgt de afnemer technisch volledig. De facilitaire ict-diensten zijn tot in detail naar wens in te richten en af te stemmen op de specifieke ict-behoeften van de eindgebruikers. Vanuit de diverse winkels of delivery stores kan de klant zijn ict-omgeving zelf vormgeven. Zo worden alle applicaties – de reeds bestaande en eventuele nieuwe, al dan niet afkomstig uit de cloud – via deze stores aangeboden. De gebruiker kan zelf vanuit het aanwezige aanbod keuzes maken. Dit kan vanaf de standaard desktop op de vaste werkplek, maar ook vanaf de laptop thuis, of de iPad onderweg. De facilitaire ict-diensten zijn dus onafhankelijk van apparaat en besturingssysteem af te nemen.

 

Vertrouwd

De keuze voor de CAMCUBE is geenszins een rigoureuze breuk met de bestaande ICT. De bestaande applicaties blijven volledig beschikbaar op de vertrouwde manier. De bekende Windows-omgeving en alle kantoorapplicaties zoals Word en Excel zijn gewoon beschikbaar vanuit de Desktop Store. Daarnaast zijn de ziekenhuissystemen als altijd te gebruiken vanuit de Cure Applicaties. In de Web Store zijn cloud-applicaties beschikbaar als webmail, online databases en andere webapplicaties. Ook kunnen apparaten die niet onder het beheer vallen van de it-afdeling, en dus geen eigendom hoeven te zijn van de organisatie, tools uit de Mobile Store gebruiken. In ruil voor een eenmalige registratie, waarbij de aanmelder zich akkoord verklaart met de gebruikersovereenkomst, krijgt iemand toegang tot deze winkel. “Dit onderscheid tussen de web en de Mobile Store heeft alles te maken met security, authenticatie en beheer”, legt Drijver uit. “De veiligheid, de beschikbaarheid en de prestaties worden gecontroleerd, doordat er op het betreffende device vanuit die registratie een kleine footprint wordt gemaakt. Alle delivery stores vormen een ecosysteem waarin bedrijfsomgevingen en de persoonlijke omgevingen samenkomen.”

 

Pay-per-use

De genoemde transitie naar deze moderne vorm van ict-dienstverlening is in de zorgmarkt nu al actueel en dat zal de komende jaren zo blijven. De consumerization en de roep om vrijheden zijn duidelijke aanjagers van deze ontwikkeling. Drijver: “De behoefte aan een platform, waarbij de organisatie zich nauwelijks meer druk hoeft te maken om infrastructurele zaken, groeit. Wanneer dat platform ook nog eens de bestaande, historische applicaties op een veilige manier integreert met het nieuwe, is de keuze snel gemaakt.”

De CAMCUBE – die zich reeds ruimschoots heeft bewezen in de zorg- en publieke sector – wordt in de volwaardige PaaS-variant als een pay-per-use platform aangeboden. Dit biedt volledige kostentransparantie. Vooraf is glashelder wat de kosten zijn per gebruiker en per verbruik. Hoeveel users gebruiken een bepaalde applicatie – niet onbelangrijk om te weten in verband met licentiekosten – en hoeveel van de resources qua storage en netwerk verbruiken de applicaties? Alleen dat wat wordt verbruikt wordt in rekening gebracht tegen aantoonbaar gunstige tarieven. Met pay-per-use is er geen initiële investering nodig, op de eenmalige transitiekosten na. Bovendien is de impact van de veranderingen erg laag, omdat het oude en vertrouwde behouden blijft.

Wanneer de hardware, in de PoP-variant, eigendom is van de opdrachtgever, wordt niet langer het pay-per-use-model gehanteerd.

 

Snelle ontwikkelingen

De grote behoefte aan focus op het verlenen van zorg wordt bepaald niet vereenvoudigd door de ontwikkelingen in de zorg. Deze volgen elkaar razendsnel op. Drijver noemt de groeiende behoefte onder het personeel aan mobiel werken, de slinkende budgetten die bovendien zijn verhuisd van de AWBZ naar gemeentelijke voorzieningen of de kwaliteitseisen zoals neergelegd in NEN7510 of ISO27001. “Allemaal zaken die een moderne infrastructuur vereisen, wat nu precies een van de knelpunten is binnen zorginstellingen. Een ander knelpunt is het tekort binnen veel zorginstellingen aan goede technische beheerders. Het beheer mondt hierdoor vaak uit in een reactieve en inefficiënte bezigheid. Techniek wordt een beperkende factor, omdat men veranderingen probeert te voorkomen aangezien die leiden tot meer beheer.”

Tel daarbij op dat het applicatielandschap in de zorg enorm versnipperd is, waarbij de technische kwaliteit varieert van goed tot absoluut slecht en van modern tot hopeloos verouderd.

 

Zorgen uit handen

De ontwikkelingen ingezet vanuit kostenbesparing en decentralisatie in combinatie met een ICT die niet bepaald ‘on par’ is met de eisen en wensen anno 2017, groeien zorginstellingen zo langzamerhand boven het hoofd. Binnen deze hectiek ervaren veel zorginstellingen ICT eerder als ballast dan als de krachtige enabler die het kan zijn. De behoefte aan flexibele en kostenefficiënte ICT is derhalve groot. Maar alles uit handen geven, is niet een wenselijke route, omdat je dan tevens je ict-regie en je applicatiebeheer kwijt bent. Ook binnen dit kader is de inzet van een flexibel ict-platform als de CAMCUBE de ideale vorm. Helemaal wanneer dat bij voorkeur als een dienst kan worden afgenomen op basis van behoefte. Is de on-premise hardware in eigendom van CAM, dan blijft het pay-per-use-model gewoon intact.

“Deze tak van sport binnen de ICT, heeft inmiddels stabiele volwassenheid bereikt en kan het verschil maken”, aldus Drijver. “De ict-organisatie van een ziekenhuis heeft met de CAMCUBE geen zorgen meer om de infrastructuur, het beheer, het gebruik, de applicaties, de kwaliteit en de kosten. Tegelijkertijd behoudt de klant de regie over de functionaliteit van de applicaties en over de manier waarop die applicaties met het werkproces en de gebruikers interacteren.”

 

Garantie

De zorginstelling die ICT volledig in eigen hand wil houden, moet in staat zijn een platform te onderhouden waarin alle applicaties – nieuwe en oude systemen – beschikbaar zijn. Dit vergt een topprestatie op ict-gebied, wat geen kerntaak is van een zorginstelling. Geen wonder dat steeds meer instellingen hierin vastlopen. Het ontsluiten van applicaties via Software-as-a-Service (SaaS), is maar ten dele de oplossing. Sommige werken alleen als er aan state-of-the-art ict-eisen wordt voldaan. Er zijn dan nog allerlei voorzieningen nodig om het pakket draaiend te krijgen en te houden. Bovendien los je daarmee niet de noodzaak op voor een adequaat platform met een goede informatiehuishouding, beveiliging, autorisaties enzovoort. Het is een beetje als gelijktijdig schaken op twee borden: 1) infrastructuur en 2) applicaties. Alleen zijn de schaakstukken aan elkaar gekoppeld, dus wat u op het infrabord speelt, wordt ook op het applicatiebord gespeeld. Hou dat maar eens onder controle. U hebt geen enkele garantie dat al uw applicaties richting uw gebruikers worden ontsloten op hun vaste werkplek én op hun mobiele devices op het tijdstip dat zij dat willen. Met de CAMCUBE krijgt u die garantie wel. En alle vraagstukken over hoe zo’n applicatie moet integreren met het platform neemt CAM u uit handen. Het is gegarandeerd een landingsplek voor al uw applicaties, of die nog stammen uit het DOS-tijdperk of op HTML5 zijn gebaseerd.

 

Proactief

De CAMCUBE wordt continu doorontwikkeld. In de loop der jaren is er een omvangrijke knowledge base opgebouwd van zorgapplicaties. Van vrijwel alle applicaties weet Cam IT Solutions dan ook haarfijn hoe die integreren met het platform. Het leeuwendeel van de applicaties zijn goed bekend en draaien zonder problemen. Wanneer een minder bekende applicatie ontsloten moet worden, werkt CAM daar proactief aan, zodat alle mogelijke aandachtspunten zijn opgelost voordat de klant de transitie inzet. Maar in de loop der jaren zijn er weinig of geen applicaties meer die mysteries oproepen voor CAM. En voor het nieuwste van het nieuwste is de CAMCUBE op voorhand klaar.

 

Regie

De opdrachtgever behoudt zoals gezegd de volledige regie over de functionaliteit van applicaties. De CAMCUBE bestaat enerzijds uit de benodigdheden om de applicaties te integreren, zoals storage, server- en netwerkcapaciteit. Anderzijds zorgt het platform ervoor dat de applicaties veilig en eenvoudig beschikbaar komen aan de gebruiker. In de directe bruikbaarheid van de omgeving verandert er niets. De gebruiker meldt zich, via single sign-on, aan op het platform waar hij alles tot zijn beschikking heeft. De gebruiker bepaalt via zijn werkproces met welk device en op welk tijdstip hij contact maakt met bepaalde applicaties. “Het platform integreert en ontsluit niet alleen applicaties”, vertelt Drijver. “Het biedt tevens een volledig controlemechanisme in de vorm van selfservice, dashboards en workflows. Op die manier houdt de organisatie de regie in eigen handen.”

U kiest uw eigen applicaties en bent in dat opzicht aan helemaal niets gebonden. Het platform schrijft niets voor in deze. Het biedt juist 100 procent garantie dat iedere applicatie wordt geïntegreerd.

 

Partnertransitie

Willem Drijver is CEO van Cam IT Solutions.

Willem Drijver is CEO van Cam IT Solutions.

Naast garanties als 24×7 beschikbaarheid van de applicaties, biedt CAM de garantie dat alles ISO 27001 en NEN7510 geborgd is. De zorginstelling gaat mee op een enterprise class van KPI’s. Er worden geen concessies gedaan aan beschikbaarheid, prestaties en beveiliging. “Wij beschouwen iedere klant als een partner”, aldus Drijver. “De transitie naar een PaaS is dan ook een partnertransitie. Partnerschap verloopt op basis van vertrouwen, wat uiteraard van start gaat met de nodige waarborgen om dat vertrouwen te verdienen.”

In de eerste fase van de transitie inventariseert CAM welke applicaties op het platform moeten komen. In een proof of concept kan de klant zien dat de meest belangrijke applicaties ook echt goed functioneren. Hiermee kan de organisatie direct zijn eigen stakeholders betrekken bij dit proces. Want het is enorm belangrijk dat de transitie ook bij de complete verzameling aan stakeholders goed is geborgd. De eerste uitrol van applicaties binnen het nieuwe platform wordt binnen een pilotgroep gedaan. De hele uitrol kan vervolgens in fases verlopen, waarbij alle applicaties en data gecontroleerd worden overgezet.

 

 

Gerelateerde berichten...

X