De visie van Enable U – Integratie van applicaties en systemen

In de eerste twaalf tot veertien maanden van de COVID-crisis was er iets bijzonders aan de hand. Er heerste een echte ‘we can do this!’-mentaliteit en alles was mogelijk. IT-beslissingen werden snel genomen en er werd ontzettend veel bereikt. Na de zomer van 2021 veranderde dit. Waarom?

Al in september 2020 waarschuwde analistenbureau Gartner voor een verschijnsel dat we niet eerder gezien hadden. De aanvankelijke ‘sense of urgency’ vanwege COVID bracht veel vertrouwen in IT en de sector scoorde rooskleurige verkoopcijfers. Er werden nieuwe initiatieven gestart en het tekort aan ICT-personeel werd alleen maar groter! Dit was IT op zijn best. Toch vroegen de Gartneranalisten zich hardop af hoe bedrijven deze efficiëntie en daadkracht vast konden houden.

Red-tape

Met het versoepelen van de COVID-maatregelen leek het alsof ook de red-tape bij bedrijven weer in alle hevigheid terugkeerde. Gesprekken werden op de lange baan geschoven, goedkeuringen duurden weer weken in plaats van dagen, testperiodes namen geen weken maar maanden in beslag en projecten werden groter en complexer gemaakt. Veel softwarebedrijven zagen de gevolgen van deze trend duidelijk terug in hun pipeline. De bureaucratie was weer terug evenals de managementlagen die tijdens de crisis geen obstakel meer vormden.

Traag en complex

Volgens Gartner willen CEO’s eigenlijk maar drie dingen in 2022: groei, digitalisering en efficiëntie. COVID heeft hen wakker geschud en hun missie is duidelijk: IT moet beter. Niet alleen als ondersteuning voor deze drie doelen maar als aanjager daarvan. Maar terwijl zij bedenken waar het naartoe moet met de organisatie, maakt de ICT-afdeling met trage en tactische beslissingen ICT nog complexer en inefficiënter. Gartner zegt niet voor niets dat het met een efficiënte en flexibele ICT-architectuur helemaal niet uitmaakt waar het bedrijf naartoe gaat. Alleen moeten we om dat te realiseren stoppen met tactisch denken.

Tactisch vs strategie

Decennialang hebben we tactische ICT-beslissingen genomen: relationele databases, protocollen en nieuwere protocollen. SOAP, ESB of RestAPI? Java of C#? Windows of Linux? Zelden was er een CIO die zei: “Als er iets nieuws komt, moet het open zijn en te integreren met wat we al hebben!” En dus hadden we verhitte discussies over cloud, on-premise of hybride en vergaten we het belangrijkste: een tactische beslissing is na twee jaar outdated, terwijl een strategie jaren achtereen een solide fundering vormt. Helemaal wanneer zo’n strategie ook nog eens ‘flexibiliteit’ als hoogste prioriteit heeft, dan maakt het inderdaad niet uit waar het bedrijf naar toe gaat.

Voorspelbare oplossing

U wilt niet alleen uw applicaties en systemen beter integreren, u wilt ook grote stappen maken met digitalisering. Daarnaast is er het nodige onderhoud aan bestaande systemen en is er capaciteit nodig om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Want als COVID-variant X zich aandient, staan we weer voor nieuwe uitdagingen. In de tussentijd groeit ook het tekort aan ICT-personeel. Sommige bedrijven kiezen voor een voorspelbare tactische oplossing: we geven HR bonussen voor iedere nieuwe IT’er, bieden hoge salarissen, leiden zelf op tot specialist en knuffelen ze zo stevig dat ze nooit meer weg willen. Alleen, twee gebouwen verderop zit een headhunter die dezelfde specialisten zoekt en hen € 1000 per maand meer kan bieden. Misschien is het tijd om uzelf de vraag te stellen: hoe ervaren zijn mijn interne specialisten vergeleken met experts van buiten, die dag-in-dag-uit niets anders doen?

Selectieve outsourcing

Houdt alle diensten van uw ICT-afdeling eens helder tegen het licht en bedenk dan of het haalbaar en wenselijk is om dat allemaal zelf te blijven doen. Uw eigen mensen installeren toch geen Windows/Unix servers meer? En het netwerkbeheer wordt toch ook al jaren door derden gedaan? Met selectieve outsourcing kunt u heel goed een specialistische taak als het bouwen en beheren van digitale integraties als dienst bij derden afnemen. Dan heeft u geen team van specialisten meer nodig en kunnen de mensen die zich nu met integraties bezighouden zich focussen op businessinitiatieven om die drie doelen na te jagen. Daarvoor zijn zij per slot van rekening de aangewezen partij, omdat alleen zij de echte materiekennis daarvoor in huis hebben.

Een integratie strategie

Een strategie is te verkiezen boven allerlei losstaande tactische beslissingen. Het laatste leidt tot een ICT-architectuur die we al jarenlang kennen; complex, duur, niet efficiënt en al helemaal niet voorbereid op grote veranderingen. Zolang we op de oude voet voortgaan, zullen de silo’s niet verdwijnen. Nu COVID toch weer allerlei maatregelen afdwingt, kunnen we deze hervonden sense of urgency inzetten om voor 2022 een integratiestrategie te formuleren. Met zo’n strategie verdwijnt tevens de noodzaak om geïntegreerde systemen te verkopen aan het management. Bovendien wordt het dan een stuk eenvoudiger om selectieve outsourcing te overwegen.

Wist u dat Enable U al meer dan 15 jaar ervaring heeft met het integreren van applicaties en systemen? En dat we deze ‘as-a-Service’ kunnen aanbieden? Wij leveren de specialisten en de techniek, u plukt de vruchten van een veilige beheerde integratie. Uw CEO zal er blij mee zijn.

Lees ook:
  • Zorg; Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken
  • T-integratiespecialisten Enable U en JNet gaan samen verder

 

Gerelateerde berichten...

X