Het beste van twee werelden

De integratie van applicaties binnen de zorgsector verloopt voorspoedig. Steeds meer instellingen werken met een integraal platform. Vooralsnog opereert dit applicatieplatform volledig gescheiden van de domoticawereld. Een gemiste kans, vindt Yvo Hoeke, CEO van NetSourcing. “In de koppeling van deze twee werelden ligt enorm veel meerwaarde.”

 

Met het platform van service provider NetSourcing beschikken professionals in de zorg altijd en overal over alle applicaties en informatie om hun werk te kunnen doen. Dankzij de integratie van applicaties komt dubbele gegevensinvoer bijvoorbeeld steeds minder voor.

 

De traditionele domotica sluit hier nog altijd niet bij aan. “Domotica en applicaties zijn nog vaak twee compleet gescheiden werelden”,  weet Hoeke. “De domoticawereld is ook nog eens erg versnipperd vanwege een veelheid aan aanbieders. Daarnaast werken hun producten lang niet altijd met uniforme standaarden. Juist doordat het puntoplossingen zijn, ervaart de zorginstelling vaak een lock-in. Het is niet eenvoudig om over te stappen naar een ander systeem of een andere leverancier. Via ons model nemen klanten die ons platform gebruiken applicaties af per gebruiker, werkplek of locatie. In de domotica werkt dat nog niet zo. Wij kregen dan ook regelmatig de vraag: ‘Wat jullie doen op het gebied van applicaties kan dat niet ook voor de domotica?’ Die handschoen hebben wij opgepakt. We bedachten dat een uniforme laag tussen al die domotica-oplossingen veel voordelen zou brengen. Zoals het verdwijnen van die lock-in. Een zorginstelling kan dan kiezen voor merk A, maar als later blijkt dat de specificaties en functionele eisen van leverancier B beter passen, kunnen ze probleemloos overstappen. De uniforme laag zorgt ervoor dat alle domotica-oplossingen prima geïntegreerd blijven. In plaats van zelf zo’n platform te ontwikkelen, gingen wij op zoek naar een partij die dat al had gedaan.”

 

Businesscase

Die partij vond NetSourcing in Eurocom Group. Deze innovatieve organisatie heeft een cloud-platform ontwikkeld waar alle producten, die het open standaardprotocol Open Care Connect hanteren, op aan kunnen sluiten. Inmiddels hebben de belangrijkste domotica-leveranciers zich aangesloten bij deze open standaard. Hierdoor kunnen zorginstellingen hun arsenaal aan domotica-oplossingen probleemloos met elkaar integreren. “Wij ontsluiten de applicaties uniform aan de ene kant”, vervolgt Hoeke, “en Eurocom Group doet dat aan de domotica-kant. Maar, zo vroegen wij ons af, valt er niet nog veel meer winst te behalen als je die beide werelden aan elkaar kunt koppelen? Technisch is dat geen probleem. De vraag is natuurlijk: wat is nu precies de meerwaarde van deze koppeling? Om die vraag goed te beantwoorden, zijn wij momenteel met enkele klanten in gesprek om zicht te krijgen op de businesscase van een dergelijke koppeling. Wij leggen de gezamenlijke visie van NetSourcing en Eurocom Group aan hen voor. Zij zien veel toegevoegde waarde in wederzijdse actieve data-uitwisseling: vanuit het ECD naar de domotica-apparatuur en andersom, dat sensordata vanuit de domotica actief wordt opgenomen in het ECD. Datzelfde geldt voor de uitwisseling van medicatiegegevens in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Door sensordata te linken aan data uit het EVS kun je afwijkende zaken in de sensordata wellicht associëren met medicijngebruik. Ook die werelden staan vandaag de dag nog helemaal los van elkaar.”

 

 

Goede impressie

Een korte film, gemaakt door Eurocom Group, geeft een goede impressie van een van de mogelijkheden van de koppeling van applicaties aan domotica. In de nabije toekomst kan een zorgprofessional in de ouderenzorg iedere dag een inschatting maken van wat een cliënt met Alzheimer aankan. Op een tablet registreert hij dit in een applicatie, waarna de domotica rondom deze cliënt zich automatisch en op dynamische wijze aanpast. Enkele eenvoudige handelingen van de professional geven cliënten derhalve een zo optimaal mogelijke vrijheid. De kwaliteit van de zorg gaat omhoog en de werkdruk voor de professional neemt af.

Bekijk de film op: https://vimeo.com/169987903

 

 

Gezamenlijke innovatie

Er ontstaat een nieuwe fase in het domotica-tijdperk: geïntegreerde domotica. Hoeke wijst erop dat ieders rol dezelfde blijft, van zorgverlener, cliënt en leverancier. “Alleen”, voegt hij daaraan toe, “zou het goed zijn als er ook voor de traditionele domotica-leverancier een stimulans kwam om de zorgverlener te informeren over de nieuwe mogelijkheden van deze geïntegreerde wereld. Vooralsnog is het project voor de leverancier afgerond nadat de diverse sensoren zijn geïnstalleerd. Ons inziens is gezamenlijke innovatie op basis van de reeds aanwezige sensoren enorm belangrijk. Dat de meeste leveranciers zich conformeren aan het Open Care Connect protocol van Eurocom Group, is een duidelijk indicatie dat ook andere partijen de noodzaak tot integratie inzien. Daarom verwachten we de komende tijd een significante beweging in de goede richting.”

 

Transparant en bestuurbaar

NetSourcing werkt met een overzichtelijk model van gebruikers, applicaties, locaties en devices. “Binnen iedere categorie onderscheiden we verschillende types”, legt Hoeke uit. “Op die manier proberen we de wereld van de klant te modelleren. Vaak worden we bij nieuwe klanten geconfronteerd met een ict-probleem dat wij moeten oplossen. Om inzicht te krijgen in de werkelijkheid, beginnen wij altijd met het modelleren van hun huidige wereld. Op basis daarvan gaan we dan gezamenlijk het traject in met hetzelfde beeld van de huidige en de gewenste situatie. Wat tot voor kort een ‘black box’ was, wordt dan transparant en bestuurbaar. Tijdens die verkenning wordt vrijwel altijd ook de domotica meegenomen. Vaak krijgen we dan de vraag of we niet ook een brug kunnen leggen tussen de domotica en het ECD. Met andere woorden, er is een duidelijke behoefte om de domotica-sensoren mee te nemen in het gehele plaatje. Zodra ook dat transparant en bestuurbaar is geworden, kan de zorginstelling zelf met suggesties tot verbetering komen. Waar je uiteindelijk naartoe wilt is dat de klant zelf de ideeën voor innovaties aandraagt. Per slot van rekening speelt dit alles zich af in hún domein. En het mooie is dat de zorginstelling hier geen ict-expertise voor in huis hoeft te hebben.”

 

NetSourcing wil laten zien dat organisaties kunnen excelleren dankzij ICT. Dit wordt concreet door de wereld van de applicaties te koppelen aan de wereld van de domotica. “In het ECD geef je aan hoe jouw cliënt zich voelt”, vertelt Hoeke, “en de domotica past zich direct aan de omgeving van de cliënt aan. Sensordata kun je relateren aan medicatiegegevens. Als je eenmaal serieus gaat nadenken over de mogelijkheden van deze ontwikkeling, komt er geen einde aan. Die businesscase, ja, die is er wel!”

Yvo Hoeke

 

NetSourcing koppelt applicaties en domotica

Gerelateerde berichten...

X